Kalojen kiinniottolaite

04 syyskuu 2017, 13:38

Kalojen kiinniottolaite mahdollistaa lohikalojen tehokkaan ja turvallisen ylisiirtämisen voimalaitospatojen taakse.

Kalojen kiinniottolaitteen rakentaminen Montan voimalaitoksen yhteyteen alkoi vuonna 2016. Laite otettiin käyttöön elokuussa 2017. Kiinniottolaite vastaa kalatien alaosaa, ja siitä voidaan ottaa kiinni sen sisään uivia lisääntymiskokoisia lohikaloja. Oulujoen vähäistä lohikantaa halutaan tällä tavoin siirtää mahdollisimman vähin tappioin lisääntymään Montan yläpuolisille jokialueille.

Ylisiirtojen avulla halutaan vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikalakantaa. Kotijokeensa leimautuneet kalanpoikaset omaavat riittävän nousuhalukkuuden ponnistellakseen pitkältä merelliseltä syönnösvaellukseltaan takaisin jokialueen yläjuoksulla sijaitseville lisääntymisalueille.

Kiinniotetuista kaloista saadaan myös lisäystä nykyisiin emokalaparviin tai mätitäydennyksiä Montan kalanviljelylaitoksen käyttöön. Kaloja voidaan mahdollisesti siirtää myös kalastettavaksi, koska Oulujoen vesistössä on luonnonmukaista elinkiertoa tukevia lisääntymisalueita vain vähän. Laitteen suunnittelutyössä on otettu huomioon mahdollisuus jatkaa sen rakentamista myöhemmin  kalatieksi asti.

Kiinniottolaite lisää mahdollisuuksia monenlaiseen tutkimukseen. Tuloksia voidaan hyödyntää niin Oulujoen kuin muidenkin rakennettujen jokien vaelluskalahankkeissa.

Vaelluskalat uivat parvissa ylisiirtolaitteeseen syksyllä 2018. Katso video
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=F163EB28d6512c85&width=640&height=360

Uusin uutinen ylisiirtolaitteesta

https://www.fortum.fi/media/2019/11/montan-ainutlaatuisen-ylisiirtolaitteen-pilottihanke-etenee-positiivisesti