Verkkouutinen

Fortumin Montan vesivoimalaitoksen nykyaikainen kalojen ylisiirtolaite otettu käyttöön Oulujoella

01 syyskuu 2017, 15:46

Suomen ensimmäinen nykyaikainen kalojen ylisiirtolaite otettiin käyttöön Oulujoen Montan vesivoimalaitoksella lauantaina 26.8.2017.

Ylisiirtolaite on uusi ratkaisu Oulujoen vesistön vaelluskalakantojen vahvistamiseen. Sen ansiosta päästään aloittamaan lohen ja meritaimenen säännölliset ylisiirrot vesivoimalaitospatojen ohi lisääntymisalueilleen.

Jokeen nousevat kalat houkutellaan laitteeseen virtauksen avulla. Altaista kalat siirretään kuljetusautolla lisääntymisalueilleen Utos- ja Kutujokeen. Osa kaloista voidaan vapauttaa jokeen kalastettaviksi. Kaloista saatavaa mätiä voidaan käyttää myös lohen ja taimenen kasvatukseen Montan kalanviljelyslaitoksella.

Fortum varasi  syksyllä 2014  rahoitusta ylisiirtolaitteen rakentamiseen Montaan ja kutsui samalla  muita kiinnostuneita sidosryhmiä osallistumaan hankkeeseen. Laitteen suunnittelu aloitettiin keväällä 2015 yhdessä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Rakentaminen alkoi keväällä 2016. Fortumin osuus 2,65 miljoonan euron hankkeen rahoituksesta on 80 prosenttia. Hanketta ovat lisäksi rahoittaneet Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunta. Hanke on myös saanut maa- ja metsätalousministeriöltä hallituksen kärkihankerahoitusta.

”Montan kiinniottolaite on erinomainen esimerkki voimayhtiön aloitteellisuudesta kehittää vaelluskalakantojen elvyttämisratkaisuja Oulujoelle ja laajemminkin. Yhtiö on lähtenyt vapaaehtoisesti investoimaan ratkaisuun hyvässä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Kalat uivat Montan ylisiirtolaitteeseen kahdesta eri tavoin suunnatusta suuaukosta. Vastavirtaan uivat kalat houkutellaan laitteen sisälle altaasta virtaavan veden avulla. Laitteessa on kolme vesipumppua,  joiden avulla virtaus luodaan ja sen voimakkuutta voidaan säätää. Tieto siitä, miten houkutusvirtaukset ja esimerkiksi eri suuaukot vaikuttavat lohen ja taimenen kulkuun, auttaa jatkossa kalateiden ja muiden ylisiirtoratkaisujen suunnittelussa Suomessa ja maailmalla.

”Konkreettista tietoa tarvitaan, sillä vaelluskalojen luontaisen elinkierron vahvistaminen voimakkaasti rakennetussa joessa vaatii pitkäjänteistä työtä ja aikaa. Oulujoella yhteistyö kuntien, paikallisten ympäristöviranomaisen, kalastusalueen ja voimayhtiöiden kesken on käynnistynyt hyvin ja jatkuu tiiviinä muun muassa uuden ylisiirtolaitteen ohjausryhmässä”, Marja Savolainen Fortumista kertoo.