Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto 2017 päätökseen

22 syyskuu 2017, 10:05

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.9.2017

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltojen päätyttyä. Ykkösyksikön vajaat 22 vuorokautta kestänyt vuosihuolto saatettiin päätökseen 27.8.2017 ja kakkosyksikön noin 17 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki 21.9. Ykkösyksikön vuosihuoltoon suunnitellut työt valmistuivat ajallaan, mutta ylösajo viivästyi reilut kaksi vuorokautta venttiilivian vuoksi. Kakkosyksikön työt valmistuivat reilu vuorokausi toimintasuunnitelmaa nopeammin, mutta ylösajo viivästyi noin 12 tuntia turbiinilaitoksella sattuneen pumppuhäiriön vuoksi.

Voimalaitoksen molemmilla yksiköillä oli tänä vuonna vuorossa polttoaineen vaihtoseisokki, eli niin kutsuttu lyhyt vuosihuolto. Vuosihuoltojen yhteydessä molempien laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin noin neljäsosa.

Normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä oli korkeapaineisten hätälisävesipumppujen moottoreiden uusinta molemmilla laitosyksiköillä. Loviisan ykkösyksikölle asennettiin modernisoitu korkeapaineturbiini ja kakkosyksiköllä vaihdettiin kaksi välitulistinta.

"Molemmilla yksiköillä toteutettiin tänäkin vuonna useita haastavia projekteja, jotka onnistuivat laadukkaan ennakkosuunnittelun ansiosta hienosti. Työt toteutuivat kokonaisuudessaan hyvin", kertoo kunnossapitotekniikkayksikön päällikkö Anssi Laakso Loviisan voimalaitokselta.

Pitkäjänteinen työ voimalaitoksen säteilytasojen madaltamiseksi vuosihuoltojen aikana on tuottanut hyviä tuloksia. Jatkuvan kehitystyön ansiosta Loviisan ykkösyksikön vuosihuollossa työntekijöille aiheutuneet yhteenlasketut säteilyannokset olivat historian matalimmat vastaaviin vuosihuoltotyyppeihin verrattuna ja kakkosyksikön yhteenlasketut annokset matalimpien joukossa.

"Työkohteiden siisteys ja järjestys voimalaitoksella ovat tehokkaan ja turvallisen työskentelyn avaintekijöitä. Näihin asioihin kiinnitetään huomiota joka päivä, mutta erityisesti vuosihuoltojen aikana, jolloin työntekijöiden ja työtehtävien määrä moninkertaistuu normaaliin käyttöjaksoon verrattuna. Onnistuimme parantamaan laitoksen tilojen ja työkohteiden siisteyttä ja järjestystä jälleen entisestään vuosihuollon aikana. Tämä vaikutti osaltaan myös siihen, että vuosihuollot suoritettiin ilman ainuttakaan poissaoloon johtanutta työtapaturmaa," Laakso jatkaa.

Elokuussa alkaneeseen Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltoon ja meneillään oleviin investointihankkeisiin osallistui yhteensä noin 700 ulkopuolista työntekijää. Noin 80 prosenttia työntekijöistä on suomalaisia. Voimalaitoksella työskentelee ympäri vuoden hieman yli 500 fortumlaista ja noin 100 vakituista urakoitsijaa.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Anssi Laakso, kunnossapitotekniikkayksikön päällikkö, puh. 010 455 4063

Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2016 oli 91,1 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten parhaita. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,33 terawattituntia, mikä on noin 13 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää reilun 500 fortumlaisen lisäksi noin 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Fortum investoi vuonna 2016 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. Lisätietoja.

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,  lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden  parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta  kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista  Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.  Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli  3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää Fortumista.