Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto 2017 päätökseen

22 syyskuu 2017, 10:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.9.2017

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä
vuosihuoltojen päätyttyä. Ykkösyksikön vajaat 22 vuorokautta kestänyt
vuosihuolto saatettiin päätökseen 27.8.2017 ja kakkosyksikön noin 17
vuorokautta kestänyt huoltoseisokki 21.9. Ykkösyksikön vuosihuoltoon
suunnitellut työt valmistuivat ajallaan, mutta ylösajo viivästyi reilut kaksi
vuorokautta venttiilivian vuoksi. Kakkosyksikön työt valmistuivat reilu
vuorokausi toimintasuunnitelmaa nopeammin, mutta ylösajo viivästyi noin 12
tuntia turbiinilaitoksella sattuneen pumppuhäiriön vuoksi.

Voimalaitoksen molemmilla yksiköillä oli tänä vuonna vuorossa polttoaineen
vaihtoseisokki, eli niin kutsuttu lyhyt vuosihuolto. Vuosihuoltojen yhteydessä
molempien laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin noin neljäsosa.

Normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi
merkittävimpiä töitä oli korkeapaineisten hätälisävesipumppujen moottoreiden
uusinta molemmilla laitosyksiköillä. Loviisan ykkösyksikölle asennettiin
modernisoitu korkeapaineturbiini ja kakkosyksiköllä vaihdettiin kaksi
välitulistinta.

"Molemmilla yksiköillä toteutettiin tänäkin vuonna useita haastavia projekteja,
jotka onnistuivat laadukkaan ennakkosuunnittelun ansiosta hienosti. Työt
toteutuivat kokonaisuudessaan hyvin", kertoo kunnossapitotekniikkayksikön
päällikkö Anssi Laakso Loviisan voimalaitokselta.

Pitkäjänteinen työ voimalaitoksen säteilytasojen madaltamiseksi vuosihuoltojen
aikana on tuottanut hyviä tuloksia. Jatkuvan kehitystyön ansiosta Loviisan
ykkösyksikön vuosihuollossa työntekijöille aiheutuneet yhteenlasketut
säteilyannokset olivat historian matalimmat vastaaviin vuosihuoltotyyppeihin
verrattuna ja kakkosyksikön yhteenlasketut annokset matalimpien joukossa.

"Työkohteiden siisteys ja järjestys voimalaitoksella ovat tehokkaan ja
turvallisen työskentelyn avaintekijöitä. Näihin asioihin kiinnitetään huomiota
joka päivä, mutta erityisesti vuosihuoltojen aikana, jolloin työntekijöiden ja
työtehtävien määrä moninkertaistuu normaaliin käyttöjaksoon verrattuna.
Onnistuimme parantamaan laitoksen tilojen ja työkohteiden siisteyttä ja
järjestystä jälleen entisestään vuosihuollon aikana. Tämä vaikutti osaltaan
myös siihen, että vuosihuollot suoritettiin ilman ainuttakaan poissaoloon
johtanutta työtapaturmaa," Laakso jatkaa.

Elokuussa alkaneeseen Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltoon ja meneillään
oleviin investointihankkeisiin osallistui yhteensä noin 700 ulkopuolista
työntekijää. Noin 80 prosenttia työntekijöistä on suomalaisia. Voimalaitoksella
työskentelee ympäri vuoden hieman yli 500 fortumlaista ja noin 100 vakituista
urakoitsijaa.


Fortum Oyj
Viestintä


Lisätietoja:
Anssi Laakso, kunnossapitotekniikkayksikön päällikkö, puh. 010 455 4063


Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2016
oli 91,1 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten
parhaita. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,33 terawattituntia,
mikä on noin 13 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää
reilun 500 fortumlaisen lisäksi noin 100 muiden yritysten vakinaista
työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Fortum
investoi vuonna 2016 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 100 miljoonaa
euroa. Lisätietoja: www.fortum.com/loviisa


Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.
Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli
3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi