Lehdistötiedote

Fortum suunnittelee hiilenkäyttöä korvaavaa energiantuotantolaitosta Espoon Ämmässuolle

22 syyskuu 2017, 12:00

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE ETELÄ-SUOMEN ALUEEN MEDIOILLE 22.9.2017

Fortum ja HSY solmivat aiesopimuksen Espoon Ämmässuon Ekoteollisuuskeskukseen
sijoittuvasta energia- ja kiertotalousratkaisujen kokonaisuudesta.

Fortum ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut Oy (HSY) ovat hyväksyneet
22.9.2017 aiesopimuksen, jonka perusteella Fortum neuvottelee
energiantuotantolaitoksen sijoittamisesta HSY:n Ämmässuon
Ekoteollisuuskeskuksen alueelle. Uudella energiantuotantolaitoksella on
tarkoitus korvata kivihiilen käyttöä Espoon kaukolämmön tuotannossa.

- Ämmässuolle kaavailtua laitosta pidetään tällä hetkellä parhaana vaihtoehtona
korvaamaan kivihiilen käyttöä Espoossa ja edistämään kiertotalousratkaisujen
kehittämistä, kertoo Fortumin kaukolämpöliiketoiminnan johtaja Mikael Lemström.

- Tämä yhteistyöhanke tukee myös HSY:n strategisten päämäärien toteutumista ja
täydentää Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen (EKOMO) toimintaa, mikä tukee myös
kiertotalousratkaisuja, sanoo HSY:n jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo.

Alueen vuokrasopimusneuvotteluiden lisäksi erillisellä yhteistyösopimuksella
tullaan tarkemmin määrittelemään muuhun EKOMO-ekoteollisuuskeskuksen
toimintamalliin liittyvästä yhteistyöstä, kuten energiantuotantoon liittyvistä
tukipalveluista.

Seuraavaksi Fortum käynnistää tarvittavat esiselvitykset ja valmistelut
lupaprosesseja varten. Tavoitteena on rakentaa Ämmässuolle bio- ja
kierrätyspolttoaineita hyödyntävä energiantuotantolaitos 2020-luvun kuluessa.
Laitoksen tarkempi koko ja polttoainevalikoima täydentyvät esiselvityksen ja
suunnittelun edetessä.

Espoossa kaukolämmöstä huolehtiva Fortum ja Espoon kaupunki tekivät kesäkuussa
2017 yhteisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jolla osapuolet
sitoutuivat yhdessä kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalia vuoteen
2030 mennessä. Tavoite vaatii kehittämistä ja investointeja uusiin
energiantuotantoratkaisuihin, joissa hyödynnetään hukkalämpövirtoja, bio- ja
kierrätyspolttoaineita sekä mahdollisuuksien mukaan myös geotermistä energiaa.
Kaikkien näiden ratkaisujen mahdollistajana toimii avoin ja kattava
kaukolämpöverkko.


Fortum Oyj
Viestintä


Lisätietoja:
Fortum, Ilkka Möttönen, kehityspäällikkö, kaukolämpöliiketoiminta, Suomi, puh.
045 679 1316
HSY, Petri Kouvo, toimialajohtaja, jätehuolto, puh. 040 868 1048


Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.
Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli
3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi