Vaelluskalojen ylisiirrot

22 elokuu 2017, 13:40

Ylisiirtojen avulla halutaan vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikalakantaa.

Ylisiirtojen avulla halutaan vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikalakantaa.

Lohikalojen luonnonkierron palauttamisessa rakennettuihin jokiin tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyötä sekä useita toimenpiteitä. Vesistöstä riippuen, toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kalastuksen säätely, kalatiet, elinympäristökunnostukset, tuki-istutukset, ylisiirrot, tai näiden erilaiset yhdistelmät.

Kalojen ylisiirroissa siirretään lisääntymiskykyisiä lohikaloja voimalaitoksien yläpuolisille vesistöalueille lisääntymään. Vesistöjen yläjuoksulla syntyneet poikaset ovat leimautuneet kotijokeensa. Ne myös omaavat nousuhalukkuuden vaeltaa merelliseltä syönnösvaellukseltaan takaisin kotijokeensa lisääntymään. Ilman tätä leimautumista kotijokeensa kalat eivät todennäköisesti osaisi löytää lisääntymisalueilleen. Ylisiirtojen avulla vahvistetaan jokeen leimautunutta kalakantaa.

Haluamme edetä vaelluskalojen palauttamista Oulujokeen ja Vuokseen askel kerrallaan. Nousuhalukasta lohta ja taimenta on esimerkiksi Oulujoessa hyvin vähän. Luontaisen elinkierron kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jokeen nousevista kaloista mahdollisimman moni saadaan pääsee hyvävoimaisena patojen takaisille lisääntymisalueille. Oulujoella olisi lisäksi tärkeää tasapainottaa lisääntyvien kalojen sukupuolijakaumaa, koska nousukaloista vain murto-osa on mätiä kantavia naaraita.

Kalojen ylisiirtäminen on menetelmänä tekninen, mutta sillä voidaan varmistaa, että kalat saadaan lisääntymisalueille hyvävoimaisina. Koska nousevien kalojen lukumäärä on pieni, se on myös kustannuksiltaan huomattavasti edullisempi kuin kalatiet.