Kasvamme Pohjoismaissa: osa Hafslundia ja Klemetsrudanlegget kuuluvat nyt Fortum-perheeseen

04 elokuu 2017, 09:42

Hafslundin uudelleenjärjestelyt on saatu nyt päätökseen, ja Hafslundin sähkönmyyntiliiketoiminta, Hafslund Markets, on siirtynyt Fortumin omistukseen. Tämän lisäksi Fortum omistaa yhdessä Oslon kaupungin kanssa uuden yhtiön, johon kuuluu Hafslundin kaukolämpöliiketoiminta ja Norjan suurin jätevoimalaitos Klemetsrudanlegget (KEA) Oslossa. Fortum vastaa tämän yhteisyrityksen operatiivisesta toiminnasta. Olemme nyt Norjassa merkittävä toimija: uusien liiketoimintojen lisäksi meillä on omaa sähkönmyyntiä, tuulivoimaloita ja valtakunnallinen sähköautojen Charge&Drive -latauspisteverkosto.

Fortumilla ja Hafslund Marketsilla on yhteensä 2,4 miljoonaa sähköasiakasta. Tämä Pohjoismaiden suurin sähköasiakaskunta antaa meille erinomaiset lähtökohdat kehittää ja tarjota asiakkaillemme innovatiivisia, luotettavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. Näitä tarvitaan matkalla kohti puhtaampaa maailmaa.

Hafslundin kaukolämpöliiketoiminnan ja KEA:n yhdistäminen tekee puolestaan kaukolämmöstä Oslossa entistä kilpailukykyisemmän ja houkuttelevamman vaihtoehdon, mikä toivottavasti luo myös uutta kasvua.

Omistusjärjestelyissä tapahtuneet muutokset eivät aiheuta Hafslundin, sen eri brändien alla toimivien paikallisyhtiöiden, KEA:n eikä Fortumin asiakkaille välittömiä muutoksia. Asiakkaat saavat sähköä ja lämpöä yhtä hyvillä ehdoilla kuin ennenkin, ja asiakaspalvelut jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Henkilöstölle muutokset tarkoittavat ennen kaikkea uuden rakentamista: kehitämme yhdessä strategiaa kuluttajaliiketoiminnalle ja luomme uuden uusiutuvaan energiaan perustuvan lämpöyhtiön Oslossa. Kuuluminen kansainväliseen Fortum-perheeseen tarjoaa uusille kollegoillemme myös mahdollisuuksia työkiertoon ja ammatilliseen kehitykseen.

Luvassa uusia ratkaisuja

Energia-ala on suuressa murroksessa. Digitaaliset älykkäät sähkömittarit, internetin välityksellä toisiinsa  kytketyt sähkölaitteet ja kotien ylijäämäenergia myynti  ovat vain muutama esimerkki yhä yleistyvistä teknologiasta ja ratkaisuista.

"Voimme digitalisaation ansiosta tarjota jatkossa aivan uudenlaisia ratkaisuja asiakkaillemme. Kasvu tarjoaa meille myös mahdollisuuden toimia suunnannäyttäjänä tutkimus- ja kehitystyössä. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme valitsemaan ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Yhteistyöllä kohti vihreämpää Osloa

Oslon kaupungin ja Fortumin välinen kumppanuus perustuu yhteiseen tavoitteeseen tehdä Oslosta nykyistäkin vihreämpi kaupunki. Oslo valittiin äskettäin Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi 2019.

Teemme tiivistä yhteistyötä Oslon kaupungin kanssa mm. KEA:n hiilidioksidin talteenottotutkimuksessa (CCS, Carbon capture and storage). KEA on yksi ehdokkaista Norjan valtion CCS-pilottiohjelmaan. KEA:n projektitiimi on työskennellyt hankkeessa menestyksekkäästi. Voimme Fortumista tuoda nyt hankkeeseen aiempaa CCS-osaamisemme sekä suurten hankkeiden projektinjohto-kokemusta.

Fortum kasvaa Pohjoismaissa