Verkkouutinen

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2017 alkaa

03 elokuu 2017, 14:05

​Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 6. elokuuta laitoksen ykkösyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan kakkosyksikkö. Tänä vuonna voimalaitoksen molemmilla yksiköillä on niin kutsuttu lyhyt vuosihuolto. Vuosihuollon arvioidaan kestävän yhteensä noin 38 vuorokautta.

Normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä tämän vuoden vuosihuollossa on korkeapaineisten hätälisävesipumppujen moottoreiden uusinta molemmilla laitosyksiköillä. Loviisan ykkösyksikölle asennetaan modernisoitu korkeapaineturbiini ja kakkosyksiköllä vaihdetaan kaksi välitulistinta. Polttoaineesta vaihdetaan vuosittain neljäsosa uuteen.

"Vuosihuollossa tehtävillä muutostöillä varmistetaan laitosyksiköiden luotettava sähköntuotanto niiden käyttöiän loppuun saakka. Turbiinimodernisoinnin myötä ykkösyksikön sähkötehon arvioidaan nousevan noin 6 MW ja automaatiouudistus parantaa laitoksen keskeisiä turvallisuustoimintoja. Nämä Loviisan voimalaitoksen historian suurimmat investointihankkeet ovat osa laitoksen jatkuvaa parantamista ja käyttöiän hallintaa”, kertoo käyttöyksikön päällikkö Timo Eurasto Loviisan voimalaitokselta.

Vuosihuoltoon ja meneillään oleviin hankkeisiin osallistuu yhteensä noin 700 ulkopuolista urakoitsijaa. Noin 80 prosenttia työntekijöistä on suomalaisia. Lisäksi työntekijöitä tulee Venäjältä, Saksasta ja Puolasta. Voimalaitoksella työskentelee noin 500 fortumlaista ja noin 100 vakituista urakoitsijaa.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 4010
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710

Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2016 oli 91,1 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten parhaita. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,33 terawattituntia, mikä on noin 13 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää reilun 500 fortumlaisen lisäksi noin 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Fortum investoi vuonna 2016 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.