Verkkouutinen

Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet nousseet kesäkauden virkistyskäytön suositustasoille

14 kesäkuu 2017, 15:54

Kylmä kevät viivästytti tulovirtaamia vesistöön ja tulovirtaamat ovat olleet keskimääräistä suurempia.

Oulujoen vesistöalueella talven lumen vesiarvo oli suurimmillaan huhtikuun puolessa välin 165 millimetriä, mikä vastaa keskimääräistä arvoa. Kylmä kevät viivästytti lumien sulamista ja tulovirtaamia vesistöön usealla viikolla. Tämä on vaikuttanut säännöstelyyn ja viivästyttänyt mm. Leppikosken remontin aloittamista sekä aiheuttanut Risti- ja Hyrynjärven vedenkorkeuden normaalista poikkeavaa vaihtelua.

Talven sateet ovat olleet helmikuusta alkaen keskimääräistä suurempia, enimmillään 60 millimetriä huhtikuussa. Toukokuun sateet olivat myös hieman keskimääräistä suurempia, kun taas kesäkuun alku on ollut erittäin kuiva ja sadetta on kertynyt vain noin kymmenen millimetriä. Kevään tulovirtaama Oulujoen vesistöön on ollut hieman yli keskimääräisen.

Oulujoen vesistöalueen säännöstellyillä järvillä vedenkorkeudet ovat jo saavuttaneet kesän suositustasot. Viimeisimpinä kesäkuun puolella vedenkorkeudet nousivat Kianta- ja Vuokkijärvellä sekä Nuasjärvellä suositustasojen yläpuolelle.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritelty säännöstelyrajoja tiukempia pinnankorkeustavoitteita. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään pitämään ympäristön ja virkistyskäytön kannalta suotuisilla tasoilla.

Järvikohtainen tilanne ja ennuste

Oulujärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 122,72 metriä saavutti suositustason (NN+ 122,50 m) toukokuun lopulla. Vallitseva vedenkorkeus on noin 14 senttimetriä korkeammalla kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo ja 22 senttimetriä alasuositusrajan yläpuolella. Vedenkorkeus pysyy nykyisessä tasossa ja laskee jonkin verran syksyä kohden.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 198,79 metriä on seitsemän senttimetriä kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa korkeammalla ja 29 senttimetriä alasuositusrajan yläpuolella. Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 188,56 metriä on kuusi senttimetriä yli alimman suositustason. Ennusteen mukaan sekä Kianta- että Vuokkijärvi jatkavat vielä hitaassa nousussa.

Sotkamon reitin säännöstellyt järvet saavuttivat kesän suositustasot toukokuussa, poikkeuksena Nuasjärvi, joka saavutti sen kesäkuun alkupuolella. Nuasjärven vedenkorkeus on tänään NN+ 137,52 metriä, mikä on 12 senttimetriä yli kesän alimman suositustason ja vedenkorkeus on edelleen hitaassa nousussa. Kiimasjärven vedenkorkeus NN+ 137,71 metriä on keskimääräisessä kymmenen edellisen vuoden keskiarvossa ja 31 senttimetriä yli kesän alimman suositustason. Ontojärven vedenkorkeus NN+ 158,80 metriä on noussut suoraviivaisesti ja on nyt asettumassa keskiarvotasoon noin 80 senttimetriä yli alimman suositustasosta.

Leppikosken vesivoimalaitoksen peruskorjaus on alkanut, Ristijärven vedenkorkeus nousee lähipäivinä tavanomaisille kesäkorkeuksille

Hyrynsalmen reitillä Paltamossa Leppikosken voimalaitoksen peruskorjauksen aloitus viivästyi kylmän kevään takia. Lumien sulaminen ja kevättulva käynnistyivät noin kaksi viikkoa normaalia myöhemmin. Tämän takia myös Risti- ja Hyrynjärven vedenkorkeudet ovat olleet matalammalla tasolla tavanomaista pitempään. Peruskorjauksen takia erityisesti Ristijärven vedenkorkeus on ollut normaalia alempana kesäkuun alussa, mutta vedenkorkeus palaa tavanomaiselle kesäkorkeudelle lähipäivinä. Peruskorjaus kestää 20.11.2017 asti. Peruskorjauksen aikana Leppikoskella tulee ajoittain tarve ohijuoksutuksille.

Aittokosken voimalaitoksella tehdään juhannuksen jälkeen huoltotöitä parin viikon ajan. Ennen töiden aloittamista Aittokosken vedenpintaa joudutaan alentamaan noin puolisen metriä tavanomaisesta. Vedenpinta palautuu normaalitasolle heinäkuun alussa.

Leppikosken ja Aittokosken korjaustöiden takia saattaa myös Hyrynjärvessä ja Ristijärvessä pinnanvaihtelu olla normaalia suurempaa. Tavanomaisissa kesäkorkeuksissa pysytään kuitenkin pääsääntöisesti.

Liikkuminen voimalaitoksen tulva-aukkojen rakenteissa ja läheisyydessä on kiellettyä ja hengenvaarallista

Kevään aikana saatujen ilmoitusten perusteella Fortum ja kaikki voimalaitosyhtiöt varoittavat voimalaitoksen rakenteissa ja tulva-aukkojen läheisyydessä, erityisesti niiden alapuolella, oleskelusta ja liikkumisesta. Tämä on kiellettyä ja hengenvaarallista. Tulvaluukut ovat kauko-ohjattuja ja niiden avautuminen aiheuttaa alapuolella arvaamattomia hengenvaaraan johtavia tilanteita.