Jorma Ollila esittää useita tärkeitä ehdotuksia pohjoismaisen energiayhteistyön parantamiseksi – ministerien tehtävänä on nyt toteuttaa ne

20 kesäkuu 2017, 11:05

​Pohjoismaiset energiaministerit antoivat lokakuussa 2015 Jorma Ollilalle toimeksiannon tehdä  pohjoismaisen energiayhteistyön strateginen arviointi ja esittää konkreettisia ehdotuksia yhteistyön kehittämiseksi seuraavien 5–10 vuoden aikana. Jorma Ollilan tänään esittelemä raportti on erittäin tervetullut ja lisäksi myös varsin ajankohtainen. Raportti yhdistää keskustelun pohjoismaisesta ulottuvuudesta EU:n energiaunionin asialistalle, missä alueellinen yhteistyö on viime aikoina saanut uuden sysäyksen.

Merkittävänä pohjoismaisena energiayhtiönä Fortum on kannattanut voimakkaasti Jorma Ollilan arviointityötä ja pidämme lopputulosta erittäin lupaavana. Tuemme täysin raportin peräänkuuluttamaa voimakkaampaa kansallisten energia- ja ilmastopolitiikkojen koordinaatiota Pohjoismaiden kesken, kuten myös ehdotusta pohjoismaisen äänen vahvistamisesta Brysselissä koordinoimalla paremmin kantojamme EU-asioihin. EU:n komission tulee olla läheisesti kytkettynä kehittyvään alueelliseen yhteistyöhön.

"Yhdistyneellä alueellisella sähkömarkkinalla yhdessä maassa tehdyt päätökset ja politiikkavalinnat vaikuttavat myös muihin maihin. Sen vuoksi siirtyminen kohti voimakkaampaa politiikkakoordinaatiota ei ole vain mahdollisuus vaan välttämättömyys. Tuemme siksi vahvasti  ajatusta Pohjoismaiden keskinäisistä vertaisarvioinneista sellaisissa kansallisissa politiikkakysymyksissä, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Tämä on hyvin linjassa EU:n hallintomalliasetuksen kanssa, josta jäsenmaat ja Euroopan parlamentti parhaillaan neuvottelevat", toteaa Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Vaikka pohjoismainen sähkömarkkina on yksi maailman parhaiten toimivista alueellisista sähkömarkkinoista, käynnissä oleva muutos kohti yhä vähähiilisempää ja vaihtelevasti tuottaviin tuotantomuotoihin perustuvaa sähköntuotantoa edellyttää sähkömarkkinamallin kehittämistä. Jorma Ollilan tavoin myös Fortum pitää energiapohjaista markkinamallia parhaana ja kustannustehokkaimpana pohjana myös tulevalle markkinakehitykselle. Vahvemmat ja reaaliaikaiset hintasignaalit, tasemarkkinan kehittäminen sekä eteneminen kohti alueellisten sähkön vähittäismarkkinoiden harmonisointia ovat esimerkkejä lähitulevaisuuden kehityskohteista. Fortum pitää myös tärkeänä Baltian maiden tiiviimpää mukaantuloa pohjoismaiseen yhteistyöhön. Baltian maat ovat osa Nord Pool -kaupankäyntialuetta ja heidän mukaantulonsa vahvistaisi myös alueellista ääntämme Brysselissä.

Jorma Ollila peräänkuuluttaa oikeutetusti voimakkaampaa alueellista näkemystä keskeisiin vähähiilisyyteen liittyviin politiikkakysymyksiin, erityisesti EU:n päästökauppaan, uusiutuvan energian tukemiseen tai mahdollisiin uusiin avauksiin kuten hiilelle asetettavaan lattiahintaan. Fortumin selkeä näkemys on, että kypsät uusiutuvan energian teknologiat ovat jo nyt kilpailukykyisiä Euroopassa eikä erillisille tukimekanismeille ole tarvetta. Sen sijaan EU:n päästökauppaa tulisi vahvistaa esimerkiksi antamalla päästökaupan toimia ainoana päästövähennystyökaluna niillä toimialueilla, jotka kuuluvat päästökaupan piiriin. EU:n ja kansallisten politiikkojen johdonmukaisuutta tulisi parantaa. EU:n hallintomalliasetus tarjoaa tähän sopivat puitteet, mukaan lukien päästökaupan suojelu sen ohjausvaikutusta vesittävältä päällekkäiseltä politiikkaohjaukselta. Jos hallitukset edelleen haluavat jatkaa uusiutuvan energian tukemista, samalle alueelliselle markkinalle kuuluvien maiden tulisi pyrkiä yhteiseen tukikehikkoon markkinavääristymien minimoimiseksi.

Fortum on peräänkuuluttanut energiatoimijoiden parempaa mukaan ottamista alueellisen markkinan kehittämistä koskevaan keskusteluun. Tästä näkökulmasta ehdotus perustaa pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi on erittäin tervetullut. "Nyt pohjoismaisten ministerien tulee toteuttaa tämä", toteaa Lundmark.

Lisätietoja:
Merja Paavola, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 050 396 1161

Linkki alkuperäisen raportin lataussivulle (englanniksi)