Fortumin Riihimäelle ja Hyvinkäälle tuottama kaukolämpö todennetusti CO2-neutraalia

Fortumin Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle ja Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle tuottama kaukolämpö on nyt todennetusti hiilidioksidivapaata ja se on saanut nimen Ekolämpö.

Ekolämpö syntyy tiukkojen ympäristövaatimusten mukaisen jätteiden käsittelyn ohessa, kun poltossa syntyvällä lämmöllä tuotetaan kaukolämpöä. Sen käyttö ei lisää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Ellei tätä hukkalämpöä hyödynnettäisi, kaukolämpö jouduttaisiin tuottamaan neitseellisillä polttoaineilla. Ekolämpö-tuotteelle on määritelty erityiset, todennettavissa olevat kriteerit ja sen tuotannon ja myynnin varmentaa ulkopuolinen, riippumaton tilintarkastaja vuosittain.

Ekolämmön tuotteistuksessa on hyödynnetty Fortumin kierrätys- ja jäteratkaisut -liiketoiminnan sekä kaukolämpöliiketoiminnan asiantuntemusta. Fortumilla oli ennestään saman niminen tuote, joka tarkoittaa 100 % uusiutuvilla tuotettua lämpöä. Espoon alueella Fortum Ekolämpö tuotetaan pääasiassa uusiutuviin rinnastettavasta jäteveden sisältämästä lämmöstä ja palvelinkeskusten hukkalämmöstä sekä pelleteistä. Keski-Uudellamaalla ja Joensuussa Fortum Ekolämpö tuotetaan puolestaan puuhakkeella.

Lisätietoja
Antti Kokko, tuotelinjapäällikkö, p. 010 7551 445