Fortumin lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU)

06 kesäkuu 2017, 15:44

​Ympäristöministeriön johdolla valmisteltu Suomen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma on valmistunut lausuntokierrokselle. Suunnitelman tavoitteena on esittää ne toimenpiteet, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä päästökaupan ulkopuolisella sektorilla Suomen EU-tavoitteen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä.

Fortum tukee vahvasti sekä ilmastosuunnitelman että Suomen hallituksen energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että niiden saavuttamiseen tähtäävät keinot koordinoidaan muiden pohjoismaiseen sähkömarkkina-alueeseen kuuluvien maiden kanssa. Fortum korostaa myös energia- ja ilmastopolitiikan pitkäjänteisyyttä ja ennustettavaa investointiympäristöä, jotta yritykset voivat suunnata liiketoimintaansa ja tehdä kauaskantoisia investointeja.

Lausunnossaan Fortum tuo esille erityisesti liikenteen, asumisen ja jätehuollon päästövähennysmahdollisuuksia. Liikenteen sähköistymisellä on mielestämme keskeinen merkitys Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Päästöjen kannalta yleisesti ja Suomen taakanjakosektorin päästövähennystavoitteen kannalta erityisesti on olennaista, että sähköautot siirtävät liikenteen kasvihuonekaasupäästöt päästökaupan piiriin.

Fortum pitää tärkeänä, että vero- ja tukipolitiikka pitävät kilpailuasetelman lämmitysmarkkinoilla neutraalina, mutta samalla kuitenkin turvataan CHP:n kilpailukyky. Kaukolämmön- ja jäähdytyksen sekä sähköistymisen hyödyntäminen helpottaa ilmastopäästöjen vähentämistä ja erityisesti kunta- ja aluetasolla vaikutetaan näiden käyttöönoton edellytyksiin.

Jätteiden hyödyntäminen energiana on oleellinen osa kiertotaloutta. Fortumin mielestä yhdyskuntajätteiden kierrätystä ja energiahyödyntämistä ei pitäisi asettaa vastatusten, sillä tilastojen mukaan korkea kierrätysaste ja energiahyötykäyttö kulkevat käsi kädessä ja vähentävät kaatopaikalle päätyvien jätteiden määrää.

Vaikka ilmastosuunnitelman toimet kohdistuvat taakanjakosektorille, näemme tarpeellisena muistuttaa ilmastopolitiikan eheydestä ja päästökaupan roolin vahvistamisesta. Pohjoismaiden tulisi yhteisessä rintamassa aktiivisesti tukea päästökaupan vahvistamista ja kohdistaa kansalliset toimet kaikilta osin päästökaupan ulkopuolella oleviin sektoreihin, kuten liikenteeseen.

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, 050 4532330, kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com