Verkkouutinen

Imatran padon korjaustyöt jatkuvat kesällä 2017

10 toukokuu 2017, 16:08

​Imatran voimalaitoksen padon korjaustyöt jatkuvat yläkanavan ylisyöksyosuuden ja koneaseman välpänhoitotason kaiteen korjauksella. Korjaustöiden takia vedenpinnan korkeus joudutaan pitämään puolisen metriä tavanomaista alempana Imatran ja Tainionkosken vesivoimalaitosten välisellä vesialueella. Vedenpinta jouduttaneen pitämään padonkorjaajien turvallisuuden takaamiseksi tason NN+67,00 m tuntumassa todennäköisesti marraskuun loppuun saakka.

Koska vedenpinta on poikkeuksellisen alhainen, Fortum raportoi vedenpinnan korkeuksia  Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle tavallista tarkemmin.

–Vuonna 2015 alkanut Imatran vesivoimalaitoksen padon peruskorjaus on tänä kesänä etenemässä yläkanavan ylisyöksyosuuden ja koneaseman välpänhoitotason kaiteen korjaukseen. Molemmat korjaukset on tehtävä kuivatyönä, minkä vuoksi ne vaativat vedenpinnan laskemista lupaehtojen mukai-sen alarajan NN+67,00 tuntumaan. Myös työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi vedenpinta on pidettävä riittävän alhaalla voimalaitoskoneistojen mahdollisen äkillisen pikasulun varalta, vesivoimavalvomon päällikkö Harri Lamminmäki Fortumista kertoo.

Suomen suurimman vesivoimalaitoksen pato on valmistunut vuonna 1929. Padon peruskorjaus alkoi keväällä 2015 ja kunnostustyön on suunniteltu valmistuvan loppuvuodesta 2018.