Fortum mukana Tukholman ja Espoon kestävien kaupunkiratkaisujen kehittämisessä

Fortum kehittää Tukholmaan ja Espooseen kestäviä kaupunkiratkaisuja

Me Fortumilla haluamme olla mukana Tukholman ja Espoon kestävien kaupunkiratkaisujen kehittämisessä. Kasvukeskusten haasteita ovat muun muassa päästöt ja energiantuotannon tehottomuus. Tukholma ja Espoo ovat kuitenkin kärkijoukossa, kun puhutaan tehokkaiden ja päästöttömien energiajärjestelmien kehittämisestä kaupunkialueilla.

Me, yhdessä asiakkaidemme sekä muiden toimijoiden kanssa, mahdollistamme näiden kaupunkien siirtymisen kiertotalouteen, jossa energiantuotanto toteutetaan biomassaa, jätettä, kierrätyspolttoainetta ja talteen otettua hukkalämpöä hyödyntäen. Olemme Pohjoismaiden suurin jätettä hyödyntävä energiantuottaja.

Tukholman tavoitteena on päästä eroon fossiilisista polttoaineista vuoteen 2040 mennessä. Tukholman kaupungin ja Fortumin yhteisomisteinen kaukolämpöyhtiö Fortum Värme osallistuu tavoitteen saavuttamiseen kehittämällä energiajärjestelmiä. Viime vuosien aikana olemme käynnistäneet useita projekteja ja investoineet yli 700 miljoonaa euroa uuteen, kestävään lämmöntuotantoon.

Uudet Bristan ja Värtanin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksemme (CHP) käyttävät ainoastaan uusiutuvia ja kierrätyspolttoaineita ja lämmittävät 250 000 kotitaloutta Tukholmassa. Lisäksi suunnittelemme uuden bioenergialaitoksen rakentamista Lövstaan Luoteis-Tukholmaan. Luovumme kivihiilen käytöstä seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja se yhdessä uuden yhteistuotantolaitoksemme kanssa varmistaa, että Tukholma saavuttaa päästötavoitteensa jopa ennenaikaisesti.

Olemme mukana myös innovatiivisissa kehityshankkeissa kuten kehittämässä avointa kaukolämpöä (Open District HeatingÒ), jossa ylijäämälämpö hyödynnetään niin, että tuotanto ja kysyntä kohtaavat. Stockholm Data Parks -hankkeessa kehitämme laajamittaista lämmön talteenottoa datakeskuksista. Tarjoamme asiakkaillemme digitaalisia palveluita ja kehitämme energian varastointia kaukolämpöverkostossamme.

Myös Espoo hyötyy kestävistä energiaratkaisuistamme, ja tavoitteenamme onkin omalta osaltamme parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua. Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2050, ja me Fortumilla olemme mukana työssä tavoitteen saavuttamiseksi.

Parhaillaan meillä on käynnissä pilottiprojekti yhdessä St1:n kanssa, jossa Otaniemeen rakennetaan Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan geotermisellä energialla toimiva lämpölaitos. Laitos vastaisi tulevaisuudessa kymmenesosasta Espoon kaukolämmön tarpeesta.

Mankkaalla hyödynnetään entisen kaatopaikan kaasuja kaukolämmön tuottamiseen. Suomenojan lämpöpumppulaitoksella puolestaan pumpataan puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöenergiaa talteen ja tuotetaan noin 15 % kaupungin lämmöntarpeesta. Ratkaisu vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 50 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 20 000 henkilöauton vuosittaisia päästöjä.

Lämpö otetaan talteen myös Elisan, Tiedon, Ericssonin ja Telian datakeskuksista ja hyödynnetään kaukolämmityksessä. Vuonna 2018 pelkästään Telian datakeskuksen hukkalämpö vastaa kymmenesosaa Espoon lämmitystarpeesta. Kirkkonummella sijaitsevan Ericssonin datakeskuksen lämpö puolestaan lämmittää noin 1000 omakotitaloa.

Kivenlahden lämpölaitos voi muutoksen jälkeen käyttää polttoaineena puupellettejä, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 000 tonnia vuosittain. Metsähakkeesta tuotettua bioöljyä käytetään Vermon lämpölaitoksella mikä vähentää CO2-päästöjä 3 000 tonnia vuodessa.

Sekä Tukholmassa että Espoossa Charge & Drive latausverkostomme lisää kaupunkilaisten mahdollisuuksia vähentää CO2-päästöjään. Aurinkopaneelipakettimme sekä muut uudenaikaiset energiaratkaisumme mahdollistavat asiakkaillemme energian joustavan käytön.

Yhdessä Tukholman ja Espoon kaupunkien kanssa kuljemme etujoukoissa rakentaessamme kestävälle energialle perustuvaa tulevaisuutta. Kutsumme sinut mukaan muutokseen.