Lehdistötiedote

Fortum investoi kiertotalouteen Porissa - Tuhkajalostamo-projekti etenee

29 toukokuu 2017, 09:03

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.5.2017

Fortum investoi tuhkanjalostamoon Porissa.

Fortum investoi Porin Mäntyluotoon sijoitettavaan Tuhkajalostamoon, joka sai
aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan maaliskuun lopussa. Investointi
on sijoitus kiertotalouteen: jätteenpolton tuhkien käsittely uudella
prosessilla kaatopaikkaamisen sijaan on askel kohti tehokkaampaa jätteen
hyötykäyttöä ja merkittävästi pienempiä hiilidioksidipäästöjä.

"Laitos ja sen vedenpuhdistusjärjestelmä tullaan rakentamaan ympäristöluvan
vaatimalla, erityisen tiukalla puhdistustasovaatimuksella, mikä minimoi
laitoksen ympäristöhaitat", kertoo projektia johtava Ville Yrjänä Fortumilta.

Tuhkajalostamon investointiprojekti alkaa touko-kesäkuussa 2017, ja se kestää
noin vuoden. Fortum tutkii koko projektin ajan edelleen erilaisia kehitys- ja
lisäinvestointimahdollisuuksia liittyen prosessiin. Lähialueen asukkaille
järjestetään hankkeesta tarkempaa tiedotusta kesäkuussa.

Investointi on merkittävä, ja se työllistää projektin aikana 15–40 henkilöä,
joista merkittävä osa on porilaisia. Käynnistyttyään laitos työllistää
kahdeksan henkilöä.

Tuhkajalostamossa on tarkoitus käsitellä merkittävä osa Suomen
yhdyskuntajätteen poltosta syntyvistä tuhkista, jotka nyt stabiloidaan niiden
sisältämien liukoisten aineiden takia ja loppusijoitetaan kaatopaikalle Porin
Peittooseen. Tuhkajalostamo vähentää tuhkan kaatopaikkausta. Uudella
prosessilla vähennetään merkittävästi myös hiilidioksidipäästöjä.

Hanke on yksi kiertotalouden malliesimerkki, jossa jätteenkäsittelyn
hiilijalanjälkeä pienennetään, teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä
lisätään, kaatopaikkaamista vähennetään ja mahdollistetaan
materiaalikierrätyksen kehittäminen.


Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Ville Yrjänä, projektin johtaja, Recycling and Waste Solutions, puh. 050 337
3206


Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.
Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli
3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi