Verkkouutinen

Vuoksen vesistön vesitilanne-ennuste 24.4.2017

25 huhtikuu 2017, 16:11

Vuoksen vesistön vedenkorkeudet lähtemässä nousuun.

Vuoksen vesistöalueen sademäärä on ollut koko alkuvuoden keskimääräistä pienempi. Maaliskuussa satoi 31 millimetriä ja huhtikuussa sadetta on kertynyt 24 millimetriä, kun huhtikuun sadannan pitkäaikainen keskiarvo on 33 millimetriä. Lumen vesiarvo  oli 16.4.2017 Vuoksen vesistön Imatran alueella 84 millimetriä, mikä on noin 73 prosenttia vastaavan ajankohdan pitkäaikaisesta keskiarvosta.

Saimaan vedenkorkeus NN+ 75,76 metriä on 17 senttimetriä ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Vedenkorkeus on hitaassa nousussa lumien sulamisen myötä. Ennusteen mukaan Saimaan vedenkorkeus on toukokuun lopussa 5–25 cm tämänhetkistä tasoa korkeammalla. Ennusteen mukaan Saimaan juoksutus on huhti- toukokuussa 590–610 kuutiometriä sekunnissa.

Pielisen vedenkorkeus NN+ 93,34 metriä on kääntynyt huhtikuun alussa nousuun. Vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla huhtikuun loppuun asti, jonka jälkeen lumien sulamisen myötä vedenkorkeus lähtee nousuun. Nousua kertyy 50–100 senttimetriä kesäkuun alkuun mennessä, riippuen toukokuun sateista.

Kallaveden vedenkorkeus NN+ 81,54 metriä on pysynyt huhtikuun samassa tasossa ja on tällä hetkellä lähellä ajankohdan keskitasoa. Vedenkorkeuden ennustetaan kääntyvän nousuun viimeistään toukokuun alussa, ja nousua kertynee 30–80 senttimetriä kesäkuun alkuun mennessä.

Imatran ja Tainionkosken voimalaitosten välinen vedenkorkeus koko kesän normaalia alempana

Imatralla suoritettavan patokorjausprojektin työturvallisuuden takia Imatran voimalaitoksen ylävedenkorkeus on normaalia alempana koko kesäkauden ajan. Vedenkorkeus pidetään lähellä säännöstelyluvan alarajaa, joka on toukokuun alusta syyskuun loppuun NN+ 67,00 metriä päivä- ja ilta-aikoina. Näin ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan. Vedenkorkeus on siis 45–55 senttimetriä normaalia alempana koko kesän.