Verkkouutinen

Fortumin Loviisan voimalaitoksella käyttötapahtuma tuoreen polttoaineen siirron yhteydessä

19 huhtikuu 2017, 10:00

​Loviisan voimalaitoksen kakkosyksiköllä tehtiin 28.2.2017 tuoreen polttoaineen siirto, jonka aikana yksi polttoainenippu irtosi latauskoneen tarraimesta. Irronnut polttoainenippu putosi polttoaineen siirtokaivon pohjalla olevaan siirtokoriin. Tapahtumasta aiheutunut välitöntä vaaraa ydin- tai säteilyturvallisuudelle. Polttoaineen siirrot keskeytettiin heti  tapahtuman havaitsemisen jälkeen. Fortum informoi välittömästi Säteilyturvakeskusta ja käynnisti tapahtumatutkinnan.

Tapahtuman syyksi on tunnistettu polttoaineen latauskoneen mekaaninen vika yhdistettynä inhimillisiin tekijöihin. Pudonneen polttoainenipun suojakotelossa ja alapäätykappaleessa on havaittu tapahtuman jälkeisten tarkastusten yhteydessä muutoksia. Polttoainenipun käsittely on kuitenkin turvallista ja nippu voidaan palauttaa polttoainevalmistajalle.

”Suhtaudumme tapahtumaan vakavasti. Latauskone kuuluu säännöllisesti tehtävien kunnossapitotarkastusten piiriin. Tapahtuman jälkeen on arvioitu latauskoneen kunnossapito-ohjelman kattavuutta ja korjaavat toimenpiteet on käynnistetty. Myös polttoaineen käsittelyyn liittyvät menettelyt ja ohjeet on arvioitu perusteellisesti. Arvioinnin tuloksena ohjeita ja menettelyitä on tarkennettu sekä työn varmistamisen että inhimillisten tekijöiden osalta. Päivitettyjen ohjeiden ja menettelyiden käyttöönoton varmistamiseksi latauskoneella tehtävää työtä tukee asiantuntija, joka auttaa kiinnittämään erityistä huomiota työn kriittisiin vaiheisiin ja inhimillisiin tekijöihin” sanoo Loviisan voimalaitoksen ydinturvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja Thomas Buddas.

Loviisan voimalaitos määritteli tapahtuman kansainvälisellä vakavuusasteikolla (INES) luokkaan 1, eli poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma. Säteilyturvakeskus on vahvistanut luokituksen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Thomas Buddas, ydinturvallisuudesta vastaava johtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710