Pörssitiedote

Fortum ja Oslon kaupunki sopivat Hafslundin omistusjärjestelystä ja kumppanuudesta vihreämmän Oslon luomiseksi

26 huhtikuu 2017, 08:30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2017 KLO 8.30

Fortum ja Oslon kaupunki ovat sopineet järjestelevänsä uudelleen omistuksensa
Hafslund ASA:ssa, yhdessä Pohjoismaiden suurimmista pörssilistatuista
energiayhtiöistä. Järjestelyn toteutuminen edellyttää Oslon kaupunginvaltuuston
(Bystyret) hyväksynnän, tarpeelliset viranomaishyväksynnät sekä tavanomaisten
kaupan ehtojen täyttymisen. Järjestely odotetaan saatavan päätökseen vuoden
2017 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Fortum myy 34,1 %:n osuutensa Hafslund ASA:sta Oslon kaupungille noin 730
miljoonalla eurolla. Summassa ei ole huomioitu Hafslundin vuoden 2017
varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä osinkoehdotusta. Fortum kirjaa
yritysjärjestelyistä noin 330 miljoonan euron kertaluonteisen verovapaan
myyntivoiton, joka vastaa noin 0,37 euron osakekohtaista tulosta. Lopullinen
myyntivoitto täsmentyy, kun koko järjestely on saatu päätökseen, ja se
kirjataan Fortumin Muut-segmenttiin.

Fortum ostaa 100 % Hafslundin nykyisestä Markets-liiketoiminta-alueesta, joka
harjoittaa sähkön vähittäismyyntiä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Hankinnan
myötä Fortum lähes kaksinkertaistaa sähköasiakkaidensa määrän Pohjoismaissa 1,3
miljoonasta 2,4 miljoonaan asiakkaaseen.

Hafslundin nykyinen lämmön tuotantoon, jakeluun ja myyntiin keskittynyt
Heat-liiketoiminta-alue ja Oslon kaupungin nykyinen jätteenpolttolaitos
Klemetsrudanlegget AS (KEA) yhdistetään yhdeksi yhtiöksi, joka muodostaa
yhtenäisen arvoketjun jätteen energiahyötykäyttöön. Fortum ostaa 50 %
yhdistetystä yhtiöstä. Uuden yhtiön omistus jakautuu puoliksi Fortumin ja Oslon
kaupungin kesken. Fortum vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Fortumin
raportoinnissa Heatin ja KEA:n muodostama yhteisyritys konsolidoidaan Fortumiin
tytäryhtiönä, jossa Oslon kaupungilla on 50 % vähemmistöosuus.

Fortum ostaa lisäksi 10 % Hafslundin nykyisestä sähköntuotantoon keskittyneestä
Production-liiketoiminta-alueesta.

Yllämainittujen hankintojen velaton kokonaishinta on noin 970 miljoonaa euroa.

Ylläkuvattujen järjestelyjen nettokauppahinnan arvioidaan olevan noin 240
miljoonaa euroa. Vuonna 2016 Hafslund Marketsin sekä Hafslund Heatin ja KEA:n
(100 %:n osuus) liiketoimintojen yhdistelty liikevaihto oli noin 950 miljoonaa
euroa ja yhdistelty käyttökate (EBITDA) noin 130 miljoonaa euroa.

Järjestelyn yksityiskohtaisempi kuvaus on tiedotteen liitteenä.

Vihreitä kaupunkiratkaisuja

"Rakennamme yhdessä Oslon kaupungin kanssa kumppanuutta alueilla, joilla voimme
yhdistää osaamisemme, edistää innovaatioita ja tarjota sen myötä kuluttajille
ja yrityksille mahdollisuuden ympäristöystävällisempiin valintoihin. Oslo on
yksi Euroopan nopeimmin kasvavista kaupungeista ja yhdessä teemme sen
tulevaisuudesta vihreämmän. KEA on myös ehdokkaana Norjan hiilidioksidin
talteenoton pilottiohjelmaan, ja uskon, että yhdessä Fortumin kanssa KEA:n
asema vahvistuu", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

"Yhdistämällä Fortumin ja Hafslundin sähkönmyyntiliiketoiminnat saavutamme
merkittäviä skaalaetuja, jotka edesauttavat uusien teknologioiden ja palvelujen
kehittämistä asiakkaillemme. Ehdotettu järjestely tukee Fortumin strategisia
kasvu- ja kassavirtatavoitteita. Olemme luonnollisesti myös hyvin iloisia, että
saamme kehittää kestäviä kaupunkiratkaisuja jälleen yhteen eurooppalaiseen
suurkaupunkiin. Strategiamme toteuttaminen jatkuu, ja vahva taloudellinen
asemamme tarjoaa meille edelleen mahdollisuuksia osallistua toimialan
uudelleenjärjestelyihin", Pekka Lundmark jatkaa.

"Olemme hyvin tyytyväisiä, että Fortum on uusi kumppanimme kaupungin lämpö-,
jäähdytys- ja jätteen energiahyötykäyttöratkaisuissa. Yhdessä pystymme paremmin
kehittämään uusia kestäviä ja älykkäitä teknologioita Oslolle ja sen
asukkaille", toteaa Oslon pormestari Raymond Johansen.

Fortum Oyj

Sophie Jolly, sijoittajasuhde ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja talousjohtaja Markus Rauramo
Median soittopyynnöt: Paulina Vuosio, Corporate Press Officer, puh. 050 453 2383

Sophie Jolly, sijoittajasuhde ja talousviestintäjohtaja, puh. 010 453 2552

Tiedotustilaisuus medialle torstaina 27.4.2017

Fortum järjestää suomenkielisen tiedotustilaisuuden medialle
yritysjärjestelystä ja tammi-maaliskuun osavuosituloksesta huomenna torstaina
27.4.2017 klo 11.30 Fortumin pääkonttorilla, osoitteessa Keilaniementie 1,
Espoo. Tilaisuus on katseltavissa myös verkossa osoitteessa www.fortum.com/fi.
Paikan päällä tilaisuuteen osallistuvia toimittajia pyydetään esittämään
lehdistökortti ja kuvallinen henkilötodistus. Tilaisuudessa tarjotaan lounas.

Hafslund
Hafslund ASA on listattu Oslon pörssiin, ja se on yksi Pohjoismaiden
suurimmista pörssilistatuista energiayhtiöistä. Hafslund on Norjan johtava
energia- ja infrastruktuuriyhtiö sähkönsiirrossa, kaukolämmössä ja
sähkönmyynnissä sekä keskikokoinen toimija sähköntuotannossa. Säännelty
sähkönsiirtoliiketoiminta muodostaa noin puolet Hafslundin pääomasta.
Sähköverkot takaavat Hafslundille vakaan ja ennustettavan tuoton silloin kun
sähkönhinnat ovat matalalla.

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.
Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli
3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Hafslund transaction summary factsheet FI