Verkkouutinen

Aluehallintovirasto hylkäsi Fortumin hakemuksen Oulujoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden kasvattamisesta

11 huhtikuu 2017, 10:00

FORTUM OYJ VERKKOUUTINEN 11.4.2017

Fortum jätti helmikuussa 2014 aluehallintovirastoon kalatalousveloitteita koskevan muutoshakemuksen, joka oli laadittu yhteisymmärryksessä Oulujoen edustan merialueen kalavesien omistajien kanssa. Hakemuksellaan Fortum haki muutosta Oulujoen vesivoimalaitosten luvissa määrättyihin kalatalousvelvoitteisiin. Tavoitteena oli muun muassa lisätä vaellussiian istutuksia 20 000 yksivuotiaasta siiasta 1 190 000 siikaan vuosittain.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut Fortumin hakemuksen hylkäämisestä. Virasto katsoi päätöksessään, ettei kalanistutusten lisääminen Oulujoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin ole mahdollista niiden säännösten nojalla, joilla Fortum haki muutosta. Kalatalousviranomainen taas puolsi nimenomaan Fortumin esittämän säännöksen käyttöä, koska se ei olisi vaikuttanut velvoitteiden myöhempiin tarkistamismahdollisuuksiin, mutta olisi parantanut velvoitehoidon tasoa oleellisesti. Fortumin hakemusta puolsivat myös muun muassa Oulun kaupunki ja osakaskunnat eteläisen Perämeren kalastusalueella.

”Hakemuksemme perustui asianosaisten kanssa saavutettuun laajaan yhteisymmärrykseen kalanistutusten määrästä. Tarkoituksena oli samalla saada määriteltyä jokaiselle voimalaitokselle yksiselitteinen velvoite-hoidon taso. Muutos ei olisi estänyt tämän tason tarkistamista, ja siksi arvioimme, että muutos olisi ollut kaikkien osapuolten kannalta hyvä”, sanoo ympäristöpäällikkö Marja Savolainen Fortumista.

Kalojen ylisiirto on toimiva ratkaisu Oulujoen vesistön lohikannan kasvattamisessa

Velvoiteistutukset ovat edelleen olennainen osa kokonaan rakennetun Oulujoen kalanhoitotoimia. Lisäksi vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen käynnistämiseksi Fortum rakentaa Monttaan parhaillaan ylisiirtolaitetta, jonka avulla vaelluskalojen siirtäminen monen padon takana sijaitseville pienille lisääntymisalueille voidaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti. Kolmantena keskeisenä osana kalanhoitoa on Montan vasta peruskorjattu kalanviljelyslaitos, jossa uusin viljelymenetelmin pystytään kehittämään sekä istukkaiden laatua että leimautumista kotijokeensa.

Oulujoella vapaaehtoiset kalanhoitotoimet on saatu hyvin käyntiin hyvän paikallisen yhteistyön ansiosta. Myös hakemuksen mukaisten siikaistutusten määrän kasvattaminen on jo aloitettu hakemuksessa esitetyllä tavalla.

”Voimavarat tulee suunnata kalanhoitoon ja sen kehittämiseen. Fortum ei halunnut hakemusta käsiteltävän aluehallintoviraston esittämällä säännöksellä,  koska päätöksen antaminen tarkistuspykälän perusteella voisi rajata kalaviranomaisen mahdollisuutta hakea muutosta lupaehtoihin jatkossa. Näin ollen se olisi pakottanut osapuolet ottamaan kantaa luonnontieteellisesti erittäin epävarmoihin kysymyksiin kalataloushaitoista, pitkittänyt prosessia ja rikkonut työrauhan hyvin etenevälle yhteistyölle”, sanoo ympäristöpäällikkö Marja Savolainen Fortumista. 

Oulujoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteet ovat pääosin 1950- ja 60-luvuilta. Toisin kuin aluehallintovirasto tiedotteessaan kirjoittaa, Pyhäkoskeen rakennettiin aikanaan lupamääräysten mukaan kalahissi. Vaelluskalojen lisääntymisalueiden puuttuessa koko joen rakentamisen jälkeen kalatalousviranomainen ei enää vaatinut sitä tai Montan, Pällin sekä Nuojuan ehdollisia kalatievelvoitteita kalataloushaittojen kompensaatioksi. Kalastoa onkin vuosikymmenet hoidettu ja kehitetty kalatalousviranomaisten kanssa vanhoja säännöksiä tarkoituksenmukaisemmilla istutusvelvoitteilla.

Nyt annettu päätös koskee hakemusta, jonka Fortum jätti aluehallintovirastoon helmikuussa 2014.

Lisätietoja:
Marja Savolainen, ympäristöpäällikkö, Fortum, +358 50 453 2344

Vesivoima on tärkein uusiutuvan energian tuotantomuoto Pohjoismaissa

Fortumilla on yhteensä noin 160 suurehkoa vesivoimalaitosta Suomessa ja Ruotsissa. Tuotimme vuonna 2016 vesivoimalla uusiutuvaa, CO2-päästötöntä sähköä 20,7 terawattituntia pohjoismaisille sähköasiakkaillemme.

Vesivoima on tärkein uusiutuvan energian tuotantomuoto Pohjoismaissa. Päästöttömyytensä ansioista se hillitsee ilmastonmuutosta. Vesivoimalla on tärkeä rooli myös energiajärjestelmässä: Se tasapainottaa muiden uusiutuvien energiamuotojen - kuten auringon ja tuulen - kasvavaa, mutta sään mukaan vaihtelevaa tuotantoa.

Vesivoiman avulla järvien ja altaiden vedenpinnan korkeutta voidaan säädellä ja vettä varastoida käytettäväksi, kun kysyntä on korkealla. Vesivoiman säätöominaisuutta tarvitaan turvaamaan sähköjärjestelmän ja sähköverkon toiminta kaikissa tilanteissa sekä tasapainottamaan sähkön hinnan heilahteluja.

Vesivoiman osuus vuosittaisesta sähköntuotannostamme on noin kolmasosa. Pohjoismaissa sen osuus on noin puolet.

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.