Verkkouutinen

TEM, tiedote 10.3.2017: Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2016 vahvistettu

10 maaliskuu 2017, 15:55

​Työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen vuodelle 2016. Rahasto koostuu kolmesta osasta: Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto.

Rahastossa oleva 2,49 miljardia euroa kattaa kaikkien Suomessa tähän mennessä syntyneiden ydinjätteiden jäljellä olevan ydinjätehuollon kustannukset. Summa sisältää myös nykyisten laitosten purkamiskustannukset.

Jätehuoltovelvollisten tulee ydinenergialain nojalla täydentää rahasto-osuutensa maksamalla noin 73,1 miljoonaa euroa uusia ydinjätehuoltomaksuja maaliskuun 2017 lopussa.

Varautumisrahaston pääoma muodostuu ydinjätehuoltomaksuista ja rahaston lainaus- ja sijoitustoiminnan tuotosta. Ydinjätehuoltomaksuja ovat velvollisia suorittamaan ne, joiden toiminnasta aiheutuu ydinjätteitä. Näitä ovat voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Teollisuuden Voima Oyj sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, jonka käytössä on FiR-1 tutkimusreaktori.

Ydinturvallisuustutkimusrahastoon ja Ydinjätetutkimusrahastoon kerätään vuosittain varoja käytettäväksi alan tutkimustoiminnan rahoittamiseksi. Vuonna 2016 ydinturvallisuustutkimusta varten kerättiin vähän yli kahdeksan miljoonaa euroa ja ydinjätetutkimukseen noin 2,9 miljoonaa euroa.

Lue koko tiedote.