Vuoksen virtavesikunnostukset

10 helmikuu 2017, 11:48

Vuoksen virtavesikalokantoja vahvistetaan kunnostamalla taimenelle ja Vuoksen harjukselle sopivia kutu- ja poikastuotantoalueita.

Vuoksessa elää runsas paikallinen kalakanta. Lisäksi jokeen laskeutuu Saimaalta järvilohta ja -taimenta sekä muikkua. Taimenkantoja tuetaan säännöllisillä istutuksilla.

Meillä on Vuoksessa kaksi vesivoimalaitosta – Imatra ja Tainionkoski. Voimalaitosrakentamisen yhteydessä joen virtapaikat ja niille ominaiset elinympäristöt ovat suureksi osaksi hävinneet. Virtavesialueet ovat taimenelle ja harjukselle tärkeitä kutu- ja poikastuotantoalueita.

Kunnostushanke käynnistyi selvittämällä harjukselle, taimenelle ja lohelle sopivia elinympäristöjä koko Suomen puoleisessa Vuoksessa. Mallinnuksen ja maastokartoituksen perusteella löydettiin useita alueita, jotka soveltuisivat kunnostettaviksi kutu- ja poikastuotantoalueiksi.

Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten välisellä Vuoksella on kunnostettu kolme aluetta virtavesikalojen ja muiden virtavesieliöiden elinympäristöksi. Kunnostuksissa rantamatalikon pohjaa sorastettiin ja kivetettiin, jolloin pohjan laatu soveltuu paremmin kutuun sekä kalanpoikasten suojapaikoiksi ja elinalueiksi.

Imatran kaupunkipuro toimii Vuoksen taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueena

 Imatran kaupunkipuro valmistui syksyllä 2014 ja avattiin keväällä 2015. Puron rakentamisen tavoitteena on tarjota Vuoksen taimenelle lisääntymis- ja poikastuotantoalue. Kaupunkipuron pituus on noin kilometri ja pudotusta tällä matkalla on 24 metriä. Puron leveys vaihtelee 2-7 metrin välillä. Vuonna 2015 kaupunkipuroon siirrettiin taimenia läheisestä Voimanpurosta noin 80 kappaletta. 

Syksyllä 2018 Suomen ympäristökeskus teetätti selvityksen kaupunkipuroon nousevien taimenten lukumääristä. Hanke sai avustusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kalastonhoitomaksuvaroista. Rahoitukseen osallistui myös Fortum.

 Videoseurannassa puroon arvioitiin nousseen kaikkiaan 21 emokalaa. Emokalat olivat kooltaan keskimäärin 35–40 cm. Kaupunkipurossa liikkui lisäksi ahvenia, särkiä ja taimenen poikasia.