Verkkouutinen

STUK hyväksyi Fortumin Loviisan voimalaitoksen määräaikaisen turvallisuusarvion

07 helmikuu 2017, 09:30

Säteilyturvakeskus (STUK) toteaa 6.2.2017 julkaisemassaan Loviisan voimalaitoksen määräaikaisen turvallisuusarvion päätöksessään, että Loviisan ydinvoimalaitoksen jatkokäyttö on turvallista ja täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Vuonna 2007 Loviisan voimalaitoksen käyttöluville myönnettiin jatkoa vuosiin 2027 (ykkösyksikkö) ja 2030 (kakkosyksikkö) saakka sillä ehdolla, että laitoksista laaditaan kymmenen vuoden välein määräaikainen turvallisuusarvio. STUK edellyttää, että Loviisan voimalaitokselle tehdään lupakaudella kaksi määräaikaista turvallisuusarviota.

Fortum jätti ensimmäisen määräaikaisen arvioinnin materiaalit Säteilyturvakeskuksen hyväksyttäväksi edellytetyssä aikataulussa vuoden 2015 loppuun mennessä. Käytännössä arvio on massiivinen selvitys- ja asiakirjakokonaisuus ydinvoimalaitoksen turvallisuuden tilasta, mahdollisista kehityskohteista ja turvallisuuden säilymisestä. Määräaikainen turvallisuusarviointi vastaa laajuudeltaan käyttöluvan uusinnan yhteydessä tehtävää arviointia. Yhtiön toimittamien dokumenttien lisäksi STUK on suorittanut erilaisia tarkastuksia voimalaitoksella.

”Loviisan voimalaitos on tuottanut sähköä ydinvoimalla neljänkymmenen vuoden ajan. Turvallisuutta ja käytettävyyttä on tänä aikana jatkuvasti kehitetty useilla teknisillä parannuksilla sekä jatkuvasti panostamalla osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen", sanoo Loviisan voimalaitoksen ydinturvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja Thomas Buddas.

"Loviisan voimalaitoksella on käynnissä laitoshistorian suurin modernisointiohjelma, jolla varmistetaan turvallinen ja luotettava sähköntuotanto voimassa olevien käyttölupien loppuun saakka. Ohjelmaan kuuluvat turvallisuusparannukset toteutetaan molemmilla laitosyksiköillä vuosina 2016-2018 ja STUK seuraa ja valvoo hankkeiden etenemistä osana jatkuvaa valvontaa", Buddas jatkaa.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710

Ydinlaitosten määräaikaiset turvallisuusarvioinnit Suomessa ja Loviisan voimalaitoksella
Ydinlaitoksen käyttöluvan uusiminen edellyttää perusteellista turvallisuuden arviointia. Mikäli käyttölupa annetaan pidemmäksi ajaksi kuin 10 vuotta, tekee STUK käyttölupajakson aikana määräaikaisen turvallisuusarvioinnin. Turvallisuusarviointi vastaa laajuudeltaan käyttöluvan uusinnan yhteydessä tehtävää arviointia. Arvioinneissa selvitetään laitoksen tilaa huomioiden erityisesti laitoksen ja sen laitteiden ja rakenteiden ikääntymisen vaikutus. Lisäksi arvioidaan laitosta käyttävän organisaation edellytyksiä laitoksen turvallisen käytön jatkamiselle.

Loviisan voimalaitokselle vuonna 2007 myönnettyjen käyttölupien ehtona on, että lupakauden aikana tehdään kaksi määräaikaista turvallisuusarviota. Ensimmäinen niistä toimitettiin STUKin hyväksyttäväksi vuoden 2015 loppuun mennessä ja toinen toimitetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2016 oli 91,1 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten parhaita. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,33 terawattituntia, mikä on noin 13 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää noin 500 fortumlaisen lisäksi lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Fortum investoi vuonna 2016 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 100 miljonaa euroa.

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 62 % sähköntuotannostamme on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja Fortumista.