Lehdistötiedote

STUK hyväksyi Fortumin Loviisan voimalaitoksen määräaikaisen turvallisuusarvion

07 helmikuu 2017, 09:30

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 7.2.2017

Säteilyturvakeskus (STUK) toteaa 7.2.2017 julkaisemassaan Loviisan
voimalaitoksen määräaikaisen turvallisuusarvion päätöksessään, että Loviisan
ydinvoimalaitoksen jatkokäyttö on turvallista ja täyttää lainsäädännön
asettamat vaatimukset.

Vuonna 2007 Loviisan voimalaitoksen käyttöluville myönnettiin jatkoa vuosiin
2027 (ykkösyksikkö) ja 2030 (kakkosyksikkö) saakka sillä ehdolla, että
laitoksista laaditaan kymmenen vuoden välein määräaikainen turvallisuusarvio.
STUK edellyttää, että Loviisan voimalaitokselle tehdään lupakaudella kaksi
määräaikaista turvallisuusarviota.

Fortum jätti ensimmäisen määräaikaisen arvioinnin materiaalit
Säteilyturvakeskuksen hyväksyttäväksi edellytetyssä aikataulussa vuoden 2015
loppuun mennessä. Käytännössä arvio on massiivinen selvitys- ja
asiakirjakokonaisuus ydinvoimalaitoksen turvallisuuden tilasta, mahdollisista
kehityskohteista ja turvallisuuden säilymisestä. Määräaikainen
turvallisuusarviointi vastaa laajuudeltaan käyttöluvan uusinnan yhteydessä
tehtävää arviointia. Yhtiön toimittamien dokumenttien lisäksi STUK on
suorittanut erilaisia tarkastuksia voimalaitoksella.

”Loviisan voimalaitos on tuottanut sähköä ydinvoimalla lähes neljänkymmenen
vuoden ajan.Turvallisuutta ja käytettävyyttä on tänä aikana jatkuvasti
kehitetty useilla teknisillä parannuksilla sekä jatkuvasti panostamalla
osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen", sanoo Loviisan
voimalaitoksen ydinturvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja Thomas Buddas.

"Loviisan voimalaitoksella on käynnissä laitoshistorian suurin
modernisointiohjelma, jolla varmistetaan turvallinen ja luotettava
sähköntuotanto voimassa olevien käyttölupien loppuun saakka. Ohjelmaan kuuluvat
turvallisuusparannukset toteutetaan molemmilla laitosyksiköillä vuosina
2016-2018 ja STUK seuraa ja valvoo hankkeiden etenemistä osana jatkuvaa
valvontaa", Buddas jatkaa.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710

Ydinlaitosten määräaikaiset turvallisuusarvioinnit Suomessa ja Loviisan
voimalaitoksella
Ydinlaitoksen käyttöluvan uusiminen edellyttää perusteellista turvallisuuden
arviointia. Mikäli käyttölupa annetaan pidemmäksi ajaksi kuin 10 vuotta, tekee
STUK käyttölupajakson aikana määräaikaisen turvallisuusarvioinnin.
Turvallisuusarviointi vastaa laajuudeltaan käyttöluvan uusinnan yhteydessä
tehtävää arviointia. Arvioinneissa selvitetään laitoksen tilaa huomioiden
erityisesti laitoksen ja sen laitteiden ja rakenteiden ikääntymisen vaikutus.
Lisäksi arvioidaan laitosta käyttävän organisaation edellytyksiä laitoksen
turvallisen käytön jatkamiselle.

Loviisan voimalaitokselle vuonna 2007 myönnettyjen käyttölupien ehtona on, että
lupakauden aikana tehdään kaksi määräaikaista turvallisuusarviota. Ensimmäinen
niistä toimitettiin STUKin hyväksyttäväksi vuoden 2015 loppuun mennessä ja
toinen toimitetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2016
oli 91,1 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten
parhaita. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,33 terawattituntia,
mikä on noin 13 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää
noin 500 fortumlaisen lisäksi lähes 100 muiden yritysten vakinaista
työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Fortum
investoi vuonna 2016 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 100 miljoonaa
euroa. Lisätietoja: www.fortum.com/loviisa

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.
Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli
3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi