Lohikalojen alasvaellus

10 helmikuu 2017, 13:33

Meille vaelluskalojen elinolojen parantaminen ja luonnonkalakantojen vahvistaminen on tärkeä tavoite. Tavoitteeseen pääsemiseksi valitaan tehokkaimmat keinot yhteistyössä ympäristö- ja kalatalousviranomaisten sekä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Meille vaelluskalojen elinolojen parantaminen ja luonnonkalakantojen vahvistaminen on tärkeä tavoite.

Viranomainen on määrännyt vesivoimayhtiöille, joiden voimalaitokset sijaitsevat suurissa rakennetuissa vesistöissä, pääsääntöisesti kalojen istutusvelvoitteita kalateiden sijaan. Istutusten avulla kompensoidaan parhaiten kalataloushaittoja. Mikäli jonkin vesistön kohdalla katsotaan, että kalatiellä saadaan aikaan suurempi hyöty kuin istutuksilla, Fortum suhtautuu kalateihin myönteisesti ja kalatalousvelvoitteita voidaan muuttaa.

Haluamme löytää kustannustehokkaan ratkaisun, jotta myös jokea alaspäin vaeltavat smoltit ja kudulta palaavat lohikalat pääsevät kutualueilta alas mereen tai järveen.

Klarälven Ruotsissa on säännöstelty joki, jossa on useita kalojen ylös- ja alasvaellusta haittaavia patoja. Lohi- ja taimenkannat ovat säilyneet ylisiirtojen ansiosta Klarälven-joessa, ja ne muodostavat tärkeän tulonlähteen kalastukselle ja turismille.

Meidän ja Karlstadin yliopiston yhteistyöhankkeessa pääpaino on kalojen alasvaelluksen parantamisessa. Tämä on ongelma, joka on jäänyt vähemmälle huomiolle, ei vain Klarälvenillä, vaan monissa maailman vesistössä.

Tutkimushankkeella saadaan lisää tietoa lohikalojen vaelluksesta. Tutkimus on kohdistettu pääasiassa lohen poikasten eli smolttien ja kudulta palaavien lohien alasvaellukseen Klarälven-joelta Vänern-järveen.

Klarälvenin lohitutkimushanke on rahoitettu pääosin Fortumin tutkimus- ja kehitysrahoituksella, ympäristömerkityn Bra Miljöval -sähkön myynnistä Ruotsissa kertyneillä varoilla. Myös Karlstadin yliopisto osallistuu rahoitukseen.