Eldbäckenin biouoma

10 helmikuu 2017, 11:41

Tavanomaisen kalatien sijaan rakensimme ohitusuomasta elinympäristön, joka sopii monenlaisille eläimille ja kasveille.

Biouoma on monipuolinen elinympäristö erilaisille kasvi- ja eläinlajeille

Eldbäckenin ohitusuoma Ruotsissa rakennettiin Eldforsenin uuden vesivoimalaitoksen viereen. Fortum päätti vapaaehtoisesti vesittää vanhan uoman ja rakentaa ohitusuomasta biouoman.

Biouoma on luonnonmukaista kalatietä monipuolisempi kulkureitti, joka sopii erilaisten eläin- ja kasvilajien vaellusreitiksi ja asuinympäristöksi. Perinteisten kalateiden päätarkoitus on kalojen vaelluksen mahdollistaminen. Biouoman rakentamisessa rakentamisen lisäksi, suunniteltiin eri lajeille sopivia elinympäristöjä sekä tutkittiin, miten eri eläin- ja kasvilajit sopeutuivat uuteen ympäristöön. Yksi tutkituista eläinlajeista oli uhanalainen jokihelmisimpukka.

Eldbäckenin biouoman putouskorkeus on 5 metriä ja pituus 500 metriä. Uoman vedenotto on suunniteltu niin, että se mahdollistaa vaihtelevat ja mahdollisimman luonnonmukaiset virtausolosuhteet. Uomaan on rakennettu erilaisia ympäristöjä, kuten saaria, tulvatasanteita ja altaita, joissa vesi virtaa hitaasti.