Tuhkajalostamon ympäristövaikutustenarvioinnin päästöarviot alittuvat merkittävästi

Ekokemin Porin Mäntyluotoon sijoitettavan Tuhkajalostamon suunnitelmat ovat tarkentuneet, ja niiden perusteella on selvää, että laitoksessa varastoitavien vaarallisten kemikaalien määrä on huomattavasti arvioitua pienempi, samoin kuin YVA-vaiheessa arvioidut päästöt. Tuhkajalostamossa on tarkoitus käsitellä merkittävä osa Suomen yhdyskuntajätteen poltosta syntyvistä tuhkista.

Tuhkajalostamossa on tarkoitus käsitellä vuosittain enintään 70 000 tonnia tuhkaa ja savukaasunpuhdistusjätettä, jotka nyt stabiloidaan niiden sisältämien liukoisten aineiden takia ja loppusijoitetaan kaatopaikalle Porin Peittooseen. Mäntyluotoon suunniteltu Tuhkajalostamo vähentää tuhkan kaatopaikkausta. Uudella prosessilla vähennetään merkittävästi myös kemikaalikulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä.

Alueelle aiemmin suunniteltu kaavamuutos ei Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) mukaan ole tarpeen, joten rakennuslupa voitiin myöntää ilman kaavamuutosta. Ekokemin suunnitelmien tarkennuttua todettiin, että laitoksessa varastoitavien vaarallisten kemikaalien määrä on niin pieni, että alueella ei ole tarvetta erityiskaavalle.

Ekokem on jatkanut laitoksen suunnittelua, ja kehitystyön tuloksena on todettu, että aiemmin arvioituja päästöjä saadaan edelleen pienennettyä. Ympäristövaikutusten arviointivaiheessa esitetyt päästöarviot tulevat merkittävästi alittumaan. Kehitystyö metallien ja suolojen kierrättämiseksi jatkuu myös. Tavoitteena on saada nämäkin materiaalit hyötykäyttöön. Pesussa hyödynnettäisiin myös teollisuuden tuotannossa syntyviä laimeita rikkihappojakeita.

– Hanke on yksi kiertotalouden malliesimerkki, jossa jätteenkäsittelyn hiilijalanjälkeä pienennetään, teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä lisätään, kaatopaikkaamista vähennetään ja mahdollistetaan materiaalikierrätyksen kehittäminen. Nyt hankkeen valmistelu etenee valmistelevilla töillä ja suunnittelulla. Tavoitteena on aloittaa varsinainen rakentaminen keväällä 2017 ympäristöluvan valmistuttua, sanoo projektin johtaja Ville Yrjänä Ekokemiltä.


Lisätietoja:

Ville Yrjänä
Projektin johtaja
Ekokem
puh. 050 337 3206
ville [piste] yrjana [ät] ekokem [piste] com