Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

27 tammikuu 2017, 15:00

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2017 KLO 15.00

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2017 KLO 15.00

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtajaksi
Heinz-Werner Binzel, jäseneksi
Eva Hamilton, jäseneksi
Kim Ignatius, jäseneksi
Tapio Kuula, jäseneksi ja
Veli-Matti Reinikkala, jäseneksi

 Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Matti Lievonen, hallituksen varapuheenjohtajaksi ja
Anja McAlister.

Hallituksen jäsen Minoo Akhtarzand on erovuorossa oltuaan hallituksen jäsen vuodesta 2011. Lisäksi Jyrki Talvitie on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseneksi seuraavalle toimikaudelle. Talvitie on ollut Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina ja ovat tulevana toimikautena seuraavat:

Puheenjohtaja: 75 000 euroa vuodessa,
Varapuheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa ja
Jäsen: 40 000 euroa vuodessa sekä

Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä ei makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Eero Heliövaara, Valtioneuvoston kansliasta ja jäseninä toimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, pääjohtaja Liisa Hyssälä (31.12.2016 asti) ja pääjohtaja Elli Aaltonen (1.1.2017 alkaen) Kansaneläkelaitoksesta sekä Sari Baldauf, Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Sari Baldauf ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen palkkioista.

Fortum Oyj

Sophie Jolly, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 010 4532 552

Lisätietoja:

Eero Heliövaara, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 368 7016

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteinä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 64 % sähköntuotannostamme on CO2-päästötöntä. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi