Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella onnistunut ja turvallinen tuotantovuosi 2016 - sähköntuotantoteho nousi 12 MW

03 tammikuu 2017, 09:31

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 3.1.2017

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella oli onnistunut tuotantovuosi 2016.
Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,33 terawattituntia, mikä on noin
13 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin
91,1 % oli kansainvälisessä mittakaavassa maailman painevesilaitosten parhaita.
Loviisa 1:n käyttökerroin oli 88,6 % ja Loviisa 2:n käyttökerroin 93,5 %.
Kakkosyksikön tuotanto oli laitoshistorian toiseksi suurin.

Syksyn vuosihuollossa voimalaitoksen ykkösyksiköllä oli vuorossa laaja
vuosihuolto eli niin kutsuttu nelivuotisvuosihuolto ja kakkosyksiköllä lyhyt
vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto kesti lähes 38 vuorokautta ja
kakkosyksikön noin 20 vuorokautta.

"Vuosihuollossa tehtiin määräaikaishuoltotöiden ja polttoainevaihdon lisäksi
kahden turbiinin korkeapainepesän, päämuuntajien ja generaattorikatkaisijoiden
uusintoja sekä höyrystimiin liittyviä töitä. Turbiinimodernisaation myötä
voimalaitoksen hyötysuhde kasvoi ja sähköntuotantoteho nousi yhteensä 12
megawattia", kertoo voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas.

Fortumin investoinnit Loviisan voimalaitokseen vuonna 2016 olivat noin 100
miljoonaa euroa (2015: noin 80 miljoonaa euroa). Investointiohjelma jatkuu
merkittävänä myös tulevina vuosina.

Kokonaisturvallisuuden näkökulmasta vuosi oli hyvä. Laitoksen turvallisuutta ja
käytettävyyttä kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Vuonna
2016 kiinnitettiin erityisesti huomiota inhimillisten tekijöiden muodostamien
riskien tunnistamiseen ja niiden hallintaan.

Loviisan voimalaitos on alueellaan merkittävä työnantaja. Voimalaitos
työllistää noin 500 fortumlaisen lisäksi lähes 100 muiden yritysten vakinaista
työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Heidän
lisäkseen vuosihuoltoihin ja niiden aikana toteutettuihin hankkeisiin
osallistui vuonna 2016 yhteensä 950 ulkopuolista työntekijää, joista 80
prosenttia oli suomalaisia.


Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, Fortum, puh. 050 455 3710
www.fortum.com/loviisa


Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2016
oli 91,1 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten
parhaita. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,33 terawattituntia,
mikä on noin 13 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää
noin 500 fortumlaisen lisäksi lähes 100 muiden yritysten vakinaista
työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Fortum
investoi vuonna 2016 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 100 miljoonaa
euroa. Lisätietoja: www.fortum.com/loviisa

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 64 %
sähköntuotannostamme on päästötöntä. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5
miljardia euroa. (NASDAQ HELSINKI: FUM1V). www.fortum.com/fi