Verkkouutinen

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tarvitaan lisää yhteistyötä

08 joulukuu 2016, 08:30

FORTUM OYJ VERKKOTIEDOTE 8.12.2016

 

Fortum julkisti tänään Helsingissä energiakatsaus-sarjansa uusimman julkaisun, joka käsittelee pohjoismaista sähkömarkkinaa. Energiakatsauksessa Fortum korostaa maiden rajat ylittävän yhteistyön ja poliittisten päätösten koordinoinnin tarvetta pohjoismaisen sähkömarkkinan kehittämisessä. 

”Pohjoismaista sähkömarkkinaa voidaan pitää yhtenä tehokkaimmista alueellisista markkinoista koko maailmassa. Se on taannut olemassaolonsa ajan hyvän toimitusvarmuuden ja edullisen tukkusähkön hinnan. Jotta pohjoismaisen markkinan menestys jatkuisi, on jatkossa kiinnitettävä yhteisesti huomiota muutamiin kehityskohteisiin”, toteaa yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esa Hyvärinen Fortumilta. 

Fortumin näkemyksen mukaan keskeisimmät kehityskohteet ovat sähkön tukku- ja kuluttajahintojen välisen eron kaventaminen, sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainon parantaminen, yhteinen markkinaehtoisuutta tukeva energiapolitiikka sekä markkinasääntöjen kehittäminen tietyiltä osin.

Sähkön tukku- ja kuluttajahintojen osalta Fortumin energiakatsaus toteaa, että niiden välinen ero on kasvanut Pohjoismaissa viime vuosina merkittävästi. Samassa ajassa, kun sähkön tukkuhinta on pohjoismaisella markkinalla laskenut puoleen vuosien 2006-2010 tasoon verrattuna, ovat kuluttajahinnat nousseet verojen, kasvaneiden siirtomaksujen ja tuotantotukien vuoksi maasta riippuen 10-30 %. Kun  tukkuhinnan muutokset eivät heijastu riittävästi kuluttajahintoihin, jää kysyntäjouston houkuttelevuus kuluttajien silmissä vähäiseksi. Tämä on valitettavaa, sillä kysyntäjoustoa pidetään yleisesti yhtenä ratkaisuna vaihtelevasti tuottavan uusiutuvan energian aiheuttamiin kysynnän ja tarjonnan tasapainon ongelmiin. 

Sähköntuotannon ylitarjonnasta Pohjoismaissa energiakatsaus toteaa, että se on kasvava haaste. Tuetun, vaihtelevasti tuottavan uusiutuvan energian määrä markkinoilla lisääntyy jatkuvasti samalla kun huippukulutustilanteissa tarvittavaa voimalaitostehoa poistuu markkinoilta kannattavuussyistä. Tämä tilanne voidaan parhaiten korjata syventämällä yhteistyötä ja koordinaatiota Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä energia- ja ilmastopolitiikassa. 

”Jotta tehokkaasti toimiva sähkömarkkina voi myös tulevaisuudessa olla yksi alueemme menestystekijöistä, tarvitaan lisää yhteisiä toimia muun muassa sähkönsiirtoyhteyksien suunnittelussa. Pohjoismaisilla markkinoilla tulee myös asteittain päästä eroon kypsien tuotantoteknologioiden tuotantotuista. Kansainvälisen sähkökaupan tuomat edut saavutetaan parhaiten, kun markkinamallia kehitetään samaan suuntaan kaikissa pohjoismaisella markkinalla toimivissa maissa”, sanoo Esa Hyvärinen.


Fortum Oyj
Viestintä
 

Lisätietoja: 
Sergey Ilyukhin, Head of Industrial Intelligence, Fortum, puh. 040 352 4511
Merja Paavola, Vice President, Public Affairs, Fortum, puh. 050 396 1161

Lisää aiheesta:
Englanninkielinen energiakatsaus: Building an efficient Nordic power market
Julkistustilaisuudessa 8.12.2016 esitetyt materiaalit (suomeksi)

Edellinen pohjoismaista sähkömarkkinaa koskeva katsaus on julkaistu maaliskuussa 2015. 
Energiakatsaukset Fortumin verkkosivuilla

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. (NASDAQ HELSINKI: FUM1V). www.fortum.com/fi