Verkkouutinen

Myönteinen päätös Fortumin Belgian rahoitusyhtiön verotuksesta pysyy voimassa

30 marraskuu 2016, 13:00

FORTUM OYJ VERKKOTIEDOTE 30.11.2016

 

Korkein hallinto-oikeus on 30.11.2016 päättänyt olla myöntämättä valituslupaa Veronsaajien Oikeudenvalvonnalle (VOVA). VOVA oli valittanut Helsingin hallinto-oikeuden 16.5.2016 myönteisestä päätöksestä, joka liittyy verottajan joulukuussa 2013 Fortumille vuodelta 2007 määräämiin jälkiveroihin. Koska korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa, Helsingin hallinto-oikeuden Fortumille antama myönteinen päätös pysyy voimassa.


Verottajan joulukuussa 2013 antaman päätöksen mukaan jälkiverot veronkorotuksineen ja korkoineen olisivat olleet yhteensä 136,4 miljoonaa euroa. Fortum ei ollut tehnyt asiaa koskevia varauksia.

 

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja: 
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443

 

Taustatietoja:
Konserniverokeskus määräsi vuonna 2013 jälkiverot Fortumin belgialaiseen tytäryhtiöön vuonna 2007 muodostuneen tulon perusteella. Tuloa on paikallisen verolainsäädännön mukaan verotettu jo Belgiassa. Fortum teki jälkiveropäätöksestä oikaisupyynnön, jonka Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta hyväksyi 21.8.2014. VOVA valitti oikaisulautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen. 16.5.2016 hallinto-oikeus antoi päätöksensä asiassa. Tuomioistuimen päätös oli myönteinen Fortumille ja tuomioistuin hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen. VOVA valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Aiheeseen liittyvää: 
Fortumin tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsaus, liite 22: Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt: http://apps.fortum.fi/investors/Fortumin_Q3_2016_osavuosikatsaus.pdf


Fortumin veroraportti on saatavilla sähköisesti:
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Veronmaksajana.pdf


Aiheeseen liittyvät aiemmat tiedotteet:
Lehdistötiedote 16.5.2016: Hallinto-oikeus vahvistanut Fortumille myönteisen päätöksen Belgian rahoitusyhtiön verotuksesta http://www.fortum.com/fi/media/Pages/hallinto-oikeus-vahvistanut-fortumille-myonteisen-paatoksen-belgian-rahoitusyhtion-verotuksesta.aspx 
Lehdistötiedote 2.9.2014: Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi Fortumin
valituksen vuoden 2007 lisäveroista http://www.fortum.com/fi/media/Pages/verotuksen-oikaisulautakunta-hyvaksyi-fortu
min-valituksen-vuoden-2007-lisaveroista.aspx

 

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. (NASDAQ HELSINKI: FUM1V). www.fortum.com/fi