Pörssitiedote

Fortumin kasvustrategia täytäntöön kahdessa vaiheessa – tavoitteena tehdä uudelleeninvestoinnit pääasiassa ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2016-2017

16 marraskuu 2016, 08:30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.11.2016 klo 8.30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.11.2016 klo 8.30

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo tänään Fortumin pääomamarkkinapäivässä aiempaa yksityiskohtaisemmin yhtiön strategiasta.

Fortum päivitti strategiansa alkuvuodesta 2016 tavoitteenaan kannattavuuden parantaminen ja kassavirran kasvattaminen. Nyt strategian toteuttamissuunnitelmaa on tarkennettu. Yhtiö on päättänyt toimeenpanna strategiansa ja uudelleeninvestoida kahdessa vaiheessa, tavoitteenaan toteuttaa suurin osa investoinneista vuosina 2016-2017.

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on maksimoida kassavirta uudelleeninvestoinneilla. Keskeisin keino tämän saavuttamiseksi on osallistua sähköntuotannon konsolidaatioon Euroopassa. Tämän jälkeen, riippuen yhtiön taloudellisesta tilasta, tavoitteena on City Solutions -divisioonan toiminnan laajentaminen pääasiassa Euroopassa orgaanisesti ja/tai yritysostoin. Ensimmäisen vaiheen muodostama kassavirta käytetään: 1) Fortumin osinkopolitiikan toteuttamiseen sekä 2) investointeihin toisessa vaiheessa, kuten jäljempänä kuvataan. Lisäksi Fortum jatkaa kustannus- ja tuotantorakenteensa optimointia kaikissa divisioonissaan ja tiedottaa tapahtumista niiden edistyessä.

Toisen vaiheen tavoitteena on turvata Fortumin pitkäaikainen kilpailukyky. Yhtiö on jo edennyt investoimalla tuulivoimaan kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa ja Venäjällä sekä aurinkovoimaan Intiassa. Seuraavaksi aiomme keskittyä aurinkovoimaan liittyviin ratkaisuihin, tuottaa entistä enemmän lisäarvoa bio- ja jätepolttoaineista sekä minimoida päästöt fossiilisesta tuotannosta. Lisäksi toisen vaiheen aikana Fortum aikoo tarjota uusia digitaalisia palveluita aktiivisille kuluttajille, kehittää sähköistä liikennettä ja sähkön varastointiratkaisuja sekä muita innovaatioita, jotka vauhdittavat energiasektorin muutosta.

Fortumin päivitetty visio "For a cleaner world" kuvastaa päivitettyä missiotamme "Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme."

Osinkopolitiikka ja taloudelliset tavoitteet

Fortumin osinkopolitiikka pysyy ennallaan. Ensimmäisen vaiheen aikana useat tekijät kuten makroympäristö, taseen vahvuus sekä tulevaisuuden investointisuunnitelmat vaikuttavat osinkoon. Päämääränä on varmistaa, että osakkeenomistajat kaikkina aikoina saavat oikeudenmukaisen tuoton sijoittamalleen pääomalle.

Fortumin tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan: sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 10 % ja vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5.

Kunnossapitoinvestointien arvioidaan olevan alle 300 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Fortum Oyj

Sophie Jolly
Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh.. +010 452 4112
Timo Karttinen, talousjohtaja, puh. +010 453 6555

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Sophie Jolly, puh. 010 45 32552, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Marja Mäkinen, puh. 010 452 3338, Måns Holmberg, puh. 010 452 1111 ja sijoittajille(at)fortum.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. (Nasdaq Helsinki: FUM1V). www.fortum.com/fi