Lehdistötiedote

Fortum ja Loimaan Kaukolämpö Oy kokeilevat hevosen kuivikelannan käyttöä energiantuotannossa

25 marraskuu 2016, 13:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 25.11.2016

 

Fortum HorsePower ja Loimaan Kaukolämpö Oy ja selvittävät yhteistyössä hevosen
kuivikelannan soveltuvuutta paikalliseen energiantuotantoon. Fortum HorsePower
on palvelukonsepti, joka tarjoaa polttoainetta voimalaitoksille ja kuivike- ja
lantahuoltoa hevostalleille.

Koejakson tavoitteena on tammi–kesäkuun aikana selvittää kuivikelannan
käsittelyä, syöttöä ja vaikutusta lämmöntuotannon polttoprosesseihin.

Loimaalla tuotetaan lämpöä tällä hetkellä biopolttoaineilla. Hevosen
kuivikelanta voisi tulevaisuudessa osittain korvata nykyisiä polttoaineita
Loimaan kaukolämpöverkon laitoksissa. Kuivikelannan energiasisältö on lähellä
tavanomaisen puupolttoaineen keskimääräistä energiasisältöä.

"Polttoainevalikoiman monipuolistaminen tuo uusia mahdollisuuksia tehostaa
toimintaamme. Hevosen kuivikelanta on meille kokeilun arvoinen polttoaine,
etenkin kun sitä saadaan läheltä.

Odotamme mielenkiinnolla koejakson tuloksia, ja selvitämme lisäksi muita
mahdollisuuksia energialähteiden monipuolistamiseksi", sanoo Loimaan Kaukolämpö
Oy:n Harri Ijäs.

”Yhteistyö Loimaan kaukolämmön kanssa mahdollistaa HorsePower-palvelun
laajentumisen myös Varsinais-Suomen seudun hevostalleille”, iloitsee Anssi
Paalanen Fortum HorsePowerista.

Hevosen kuivikelantaa on käytetty Fortumin Järvenpään sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitoksella jo vuoden ajan. Lanta sopii polttoaineeksi
erityisesti biopolttoaineita käyttäviin voimalaitoksiin. Käyttäjiä voivat olla
energiayhtiöiden sähköä ja/tai lämpöä tuottavat voima- ja lämpölaitokset ja
myös teollisuuden prosessihöyryä tuottavat laitokset. Palvelussa on mukana yli
80 tallia lähinnä pääkaupunkiseudun ympäristöstä.

Kahden hevosen vuoden aikana tuottaman kuivikelannan energiamäärä vastaa
omakotitalon lämpöenergian vuosikulutusta. Fortum selvittää mahdollisuuksia
laajentaa palvelua myös muualle Suomeen ja Eurooppaan.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Anssi Paalanen, Fortum HorsePower -konseptista vastaava, Puh. 0400 597 866
Harri Ijäs, Loimaan Kaukolämpö Oy, Puh. 0400 535 782

Valokuvia: http://mediabank.fortum.com:80/public/365c504ee1E6.aspx

Animaatio Fortum HorsePower -konseptista:
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mid=57F14D44


Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 64 %
sähköntuotannostamme on päästötöntä. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5
miljardia euroa. (NASDAQ HELSINKI: FUM1V). www.fortum.com/fi