Verkkouutinen

Fortum energia- ja ilmastostrategiasta: yhteisillä sähkö- ja päästömarkkinoilla on katsottava maan rajojen yli

24 marraskuu 2016, 16:17

FORTUM OYJ VERKKOTIEDOTE 24.11.2016

 

Fortum tukee vahvasti Suomen hallituksen energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita ja pitää tärkeänä, että niiden saavuttamiseen tähtäävät keinot koordinoidaan muiden pohjoismaiseen sähkömarkkina-alueeseen kuuluvien maiden kanssa. 

 

”Tulevaisuudessa alueellisen yhteistyön, asiakkaiden ja jouston merkitys energiamarkkinoilla korostuu entisestään. Pohjoismaisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi paras keino on tehostaa yhteisten sähkömarkkinoiden toimintaa”, toteaa johtaja Esa Hyvärinen Fortumista.

 

”Pohjoismaisen energia-alan piirissä vallitsee vankka yhteinen näkemys siitä, että tarvitaan parempaa kansallisten politiikkatoimien koordinaatiota. Meidän tulee nähdä omaa maatamme laajempi kokonaisuus, sillä kunkin maan päätökset vaikuttavat joka tapauksessa muihin Pohjoismaihin.”

 

Suomen hallitus esittää strategiassaan EU:n päästökaupan kanssa päällekkäisiä kansallisia ohjauskeinoja, kuten kilpailuttamiseen perustuvaa ylimenokauden tuotantotukea uusiutuvalle sähköntuotannolle ja kivihiilen energiakäytöstä luopumista lainsäädännön keinoin. Päästökaupan kanssa päällekkäistä ohjausta tulisi nimenomaan välttää. Päästökauppaa tehostamalla on mahdollista päästä tavoitteisiin nyt ehdotettuja toimenpiteitä merkittävästi kustannustehokkaammin. Pohjoismaiden tulisikin lähteä yhteisessä rintamassa aktiivisesti tukemaan päästökaupan vahvistamista ja kohdistaa kansalliset toimet kaikilta osin päästökaupan ulkopuolella oleviin sektoreihin, kuten liikenteeseen.

 

Fortumin näkemyksen mukaan uusiutuvan sähköntuotannon tukeminen veronmaksajien rahoituksella on tarpeetonta, sillä esimerkiksi maatuulivoima on jo nyt edullisin uusinvestointikohde Pohjoismaissa. Kansallinen tuki päästökauppasektorilla tai kivihiilen energiakäytön kieltäminen eivät myöskään vähennä päästöjä, koska niillä ei ole vaikutusta EU:n päästökattoon. 

 

Liikenteen osalta Fortum pitää hallituksen ehdotuksia tarkoituksenmukaisina. Sähköisen liikenteen kannustamiseen tarvitaan useita toimenpiteitä: muun muassa toimia liittyen työsuhdeautoihin, latausinfraan ja suoria kannusteita ajoneuvojen hankintaan. Esimerkiksi strategian mainitsemat vähäpäästöisten autojen hankintaan kannustava verotus ja hankintatuki ovat mielestämme erinomaisia välineitä, joiden nopeasta toimeenpanosta on huolehdittava. 

 

Fortum Oyj

Viestintä

 

Lisätietoja: 

Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646 

Kari Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö, puh. 050 453 2330

 

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. (NASDAQ HELSINKI: FUM1V). www.fortum.com/fi