Lehdistötiedote

Eurooppalaiset energiayhtiöt vaativat EU-päättäjiltä toimia vahvan hintasignaalin saamiseksi Euroopan hiilidioksidimarkkinoille

22 marraskuu 2016, 18:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.11.2016

Fortum press release 22112016 internet2

 

Magritte-ryhmään kuuluvien kuuden suuren eurooppalaisen energiayhtiön –
Centrica, CEZ, ENGIE, Fortum, Iberdrola, Innogy – toimitusjohtajat kokoontuivat
tänään Euroopan Parlamenttiin Strasbourgiin peräänkuuluttaen korkeampaa
tavoitetasoa Euroopan hiilidioksidimarkkinan uudistamisessa. Yhtiöiden
toimitusjohtajat osallistuivat Euroopan Parlamentin jäsenten julkiseen
kuulemiseen.

Yhtiöt toivottivat tervetulleeksi Pariisin sopimuksen ratifioinnin ja sen
voimaan saattamisen ennen ilmastokokousta. Tämä osoittaa jälleen kerran
Euroopan Unionin olevan edelläkävijä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.
EU:n on nyt muokattava pitkän aikavälin ilmastotavoitteensa (kasvihuonekaasujen
päästöjen vähennys 80-95 % vuoteen 1990 verrattuna vuoteen 2050 mennessä)
konkreettisiksi toimenpiteiksi, jotta EU:n päästökauppajärjestelmä saadaan
linjaan Pariisissa päätettyjen tavoitteiden kanssa.

Euroopan komission ehdottama uudistus on tervetullut, mutta ei riitä
saavuttamaan Euroopan vähähiilisyyteen liittyviä tavoitteita eikä varmistamaan
siirtymistä vähähiilisiin teknologioihin. Toimivalla päästökauppajärjestelmällä
on keskeinen rooli energia-alan kustannustehokkaassa uudistamisessa. Samalla se
tarjoaa yksityiselle sektorille selkeän ja vahvan signaalin investoida
vähähiilisiin ja hiilivapaisiin teknologioihin.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan EU:n energiasektori tarvitsee
vuosien 2015-2040 aikana lähes 2 500 miljardin Yhdysvaltain dollarin
investoinnit ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Energiasektori kattaa lähes
60 % EU:n päästökauppajärjestelmän piirissä olevista kasvihuonekaasupäästöistä.

Poliittisten päättäjien tulee päästökauppajärjestelmää vahvistaessaan mennä
tähän asti päätettyjä ja tällä hetkellä keskusteluissa olevia ehdotuksia
pidemmälle. Päästökaupan seuraavaa, neljättä vaihetta (2021-2030) koskevat
neuvottelut tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden korjata Euroopan
hiilidioksidimarkkinat.

EU:n päästökauppajärjestelmän korjaamiseksi tarvitaan sekä lyhyen että pitkän
aikavälin toimia. Mikään yksittäinen toimi ei yksinään riitä. Tämän vuoksi,
uusien toimien tulee mennä nykyisiä pidemmälle ja niiden tavoitteena tulee
olla:

-- Hiilidioksidimarkkinoiden rakenteellinen vahvistaminen ja sijoittajien
luottamuksen palauttaminen tarjoamalla näkyvyyttä ja ennakoitavuutta;
-- selkeä markkinasignaalien edistäminen – merkittävä korotus CO2-hintoihin on
välttämätöntä energiasektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämisen täyden
potentiaalin hyödyntämiseksi tulevaisuudessa.

EU-tasolla hyväksyttyjen toimenpiteiden tulisi olla tärkeämmässä asemassa kuin
koordinoimattomien kansallisten aloitteiden, jotka horjuttavat Euroopan
päästökauppajärjestelmää ja häiritsevät EU:n yhtenäistä toimintakenttää.

Samalla täytyy huolehtia Euroopan teollisuuden kilpailukyvystä suhteessa
kansainväliseen kauppaan.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Merja Paavola, Vice President, Public Affairs, puh. 050 396 1161

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 64 %
sähköntuotannostamme on päästötöntä. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5
miljardia euroa. (Nasdaq Helsinki: FUM1V). www.fortum.com/fi

Magritte-ryhmä
Perustamisestaan, toukokuusta 2013 lähtien, Magritte-ryhmä on tarjonnut
arvioitaan Euroopan energia- ja ilmastotilanteesta. Ryhmän muodostavien
kymmenen yhtiön toimitusjohtajat osallistuvat keskusteluihin tarjoamalla
rakentavia ehdotuksia, erityisesti konkreettisia ratkaisuja Euroopan energia-
ja ilmastopolitiikan elvyttämiseksi.

 


Magritte-ryhmään kuuluvien eurooppalaisten energiayhtiöiden toimitusjohtajat

kokoontuivat Euroopan Parlamenttiin