Lehdistötiedote

EU:n päästökauppajärjestelmän pelastamiseksi tarvitaan kunnianhimoisempia uudistuksia

08 marraskuu 2016, 15:22

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2016

EU:n päästökauppajärjestelmä (ETS) tarvitsee komission vuonna 2015 tekemää
ehdotusta huomattavasti kunnianhimoisemman uudistuksen. Koska
päästökauppajärjestelmään vaikuttavat useat EU-tasoiset ja kansalliset
politiikat, ei nykyisen järjestelmän korjaamiseksi kuitenkaan ole yhtä
yksittäistä ratkaisua. Ainoastaan yhdistelmä vahvempia lyhyen ja pitkän
aikavälin toimia voi tarjota perustan järjestelmän kattavalle uudistamiselle,
jota tarvitaan luottamuksen palauttamiseksi päästökauppaan.

Nämä ovat ranskalaisen konsulttiyhtiön, FTI-Compass Lexecon Energyn tekemän
tutkimuksen avainviestit. Tutkimuksen toimeksiantajina oli joukko suuria
eurooppalaisia energiayhtiöitä EDF, ENEL, EDP, ENGIE, Fortum, Iberdrola ja CEZ.
Tutkimusraportti julkaistiin tänään Brysselissä.

“Suurin osa tulevaisuuden investoinneista Euroopassa on tällä hetkellä
pysähdyksissä, koska meiltä puuttuu selkeä ja voimakas pitkän aikavälin
hiilidioksidin hintasignaali. Luottamus aidosti eurooppalaiseen ja
markkinalähtöiseen työkaluun, päästökauppajärjestelmään, on vaarassa, ja
järjestelmän korjaaminen on pian liian myöhäistä. Tarvitsemme selkeän signaalin
varmistaaksemme nykyisen vähäpäästöisen kapasiteetin kilpailukyvyn sekä tulevat
investoinnit”, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark painotti
julkistustilaisuudessa.

Tutkimuksessa on analysoitu syvällisesti useita vaihtoehtoja
päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Selvityksessä tarkasteltiin
vaihtoehtojen vaikutusta hiilidioksidimarkkinoiden tarjontaan, kysyntään ja
hintoihin sekä päästöjen tulevaan kehitykseen. Analyysi osoittaa, että
komission ehdottamalla päästökaupan uudistamisella Eurooppa ei tulisi
saavuttamaan pitkän aikavälin päästötavoitettaan. Analyysista käy kuitenkin
ilmi myös useita eri vaihtoehtojen yhdistelmiä, joilla päästömarkkina
saataisiin tasapainoon ja päästökauppajärjestelmä EU:n pitkän aikavälin
tavoitteiden mukaiseksi.

Fortumin näkemyksen mukaan päästökaupan markkinavakausmekanismin (MSR)
uudelleentarkastelu yhdistettynä korkeampaan lineaariseen
päästövähennyskertoimeen (LRF) voisi olla yksi tehokkaimmista yhdistelmistä
parantaa järjestelmän toimivuutta. Samanaikaisesti on välttämätöntä parantaa
päällekkäisten politiikkojen keskinäistä koordinaatiota ja sopeuttaa
päästökauppajärjestelmää tämän mukaisesti. ”Meillä on monia vaihtoehtoja
korjata päästökauppajärjestelmä. Tarvitsemme yksinkertaisesti vain poliittista
tahtoa ja lainsäädännöllistä ketteryyttä palauttaaksemme
päästökauppajärjestelmä alkuperäiseen päämääräänsä”, Lundmark toteaa.


Fortum Oyj
Viestintä

Lue lisää:
Pekka Lundmarkin puhe raportin julkistustilaisuudessa 8.11.2016 (englanniksi)

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, 040 826 2646
Anne-Malorie Gerón, johtaja, EU-asiat, +32 478 65 28 01

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi