Lehdistötiedote

Fortumin ilmastotoimille korkea luokitus CDP:ltä

26 lokakuu 2016, 17:08

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.10.2016

Fortum arvioitiin parhaaksi energiasektorin toimijaksi luokituksella A- CDP:n
(aikaisemmin Carbon Disclosure Project) vuosittaisessa pohjoismaisessa
arvioinnissa tänä vuonna. CDP:n 2016 Ilmastoraportin tulokset pohjoismaisten
yritysten osalta julkaistiin eilen Oslossa, Norjassa.

Tällä hetkellä 97 % Fortumin sähköntuotannosta Euroopassa ja 64 % kaikesta
sähköntuotannosta on hiilidioksidipäästötöntä. Yhtiön CO2-ominaispäästöt ovat
noin 10-15 % eurooppalaisten energiayhtiöiden keskimääräisistä päästöarvoista.

Fortum arvioitiin luokkaan A- (asteikolla D – A, A:n ollessa paras), mikä
tarkoittaa, että yrityksen toiminta ottaa esimerkillisesti huomioon
ympäristönäkökulman, ymmärtää ilmastonmuutoksen tuomat riskit ja mahdollisuudet
huomioiden ne strategiassaan ja toiminnassaan. Fortum on osallistunut
CDP-arviointiin vuodesta 2005 alkaen.

“Ilmastotekojen lisäksi myös korkeatasoinen ja läpinäkyvä raportointi on
tärkeää. Huomaamme työssämme päivittäin, miten ei-taloudellisista tiedoista ja
niiden raportoinnista on tullut keskeinen pääomamarkkinoiden työkalu, jolla ne
pystyvät sijoituspäätöksiä tehdessään arvioimaan sijoituskohdettaan ja
ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Ei-taloudellisten
tietojen raportointi on kehittynyt valtavasti viime vuosikymmenen aikana ja sen
merkitys kasvaa edelleen”, toteaa Marja Mäkinen Fortumin sijoittajasuhteista.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Marja Mäkinen, päällikkö, sijoittajasuhteet (vastuullinen sijoittaminen), 040
527 4090


CDP
CDP, aiemmin Carpon Disclosure Project, on kansainvälinen voittoa
tavoittelematon organisaatio. Se ylläpitää ainoaa maailmanlaajuista
järjestelmää, jonka avulla yritykset ja kaupungit voivat raportoida, hallita ja
jakaa keskeistä ympäristötietoa. CDP:n toiminnassa on mukana useita eri
markkinatoimijoita, kuten 827 institutionaalista sijoittajaa, joiden
hallinnassa on 1 000 biljoonan US$ omaisuus. CDP:n tavoitteena on kannustaa
yrityksiä raportoimaan ympäristövaikutuksistaan ja luonnonvarojen käytöstään ja
ryhtymään toimenpiteisiin vaikutusten vähentämiseksi. Sijoittajayhteisö käyttää
CDP-luokitusta arvioidessaan yritysten valmiutta muutoksissa
maailmanlaajuisesti toimintaympäristössä, markkinoiden kysynnässä ja päästöihin
liittyvässä sääntelyssä. www.cdp.net


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi