Lehdistötiedote

Fortum ja Espoon kaupunki toteuttavat yhdessä hiilineutraaleja energiaratkaisuja

12 lokakuu 2016, 09:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.10.2016

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä energiaratkaisujen kehittämisessä ja niiden toteuttamisesta Espoossa. Yhteistyöllä tavoitellaan ratkaisuja, joiden avulla Espoossa käytetyn energian hiilidioksidipäästöt alenevat merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Osapuolet valmistelevat kuluvan vuoden loppuun mennessä toimenpideohjelman, jossa määritellään yhteistyön tarkemmat tavoitteet ja eteneminen. Toimenpiteet koskevat muun muassa kaukolämpöä ja -kylmää, sähköntuotantoa, sähköistä liikennettä, energiavarastoja ja uusia energiapalveluita asiakkaille.

”Tavoitteenamme on lisätä Espoon vetovoimaa ja kilpailukykyä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pyrimme yhteistyössä Fortumin kanssa edistämään puhtaaseen energiaan perustuvan liiketoiminnan sekä uusien tuotteiden ja palvelujen syntymistä. Yhteistyössä kehitämme ratkaisuja, jotka vähentävät ihmisille ja ympäristölle haitallisia päästöjä. Haluamme olla uusien ratkaisujen kehittämisessä kumppani, käyttöönottaja ja ensivaiheen markkina-alusta”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

”Fortumin tavoitteena on kehittää kaupungeille kestäviä ja kiertotaloutta edistäviä energiaratkaisuja. Espoo on meille hyvä pitkäaikainen kumppani, jonka kanssa olemme jo kehittäneet monia energiatehokkaita kaupunkienergian ja -liikenteen ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi jäteveden hukkalämmön hyödyntäminen Suomenojalla ja muut hukkalämpöä hyödyntävät kohteet kuten Matinkylän metrokeskus ja tuleva Espoon sairaala. Espoon kanssa kehitettyjä ratkaisuja voidaan tulevaisuudessa  toteuttaa myös muissa Euroopan kaupungeissa ja jopa maailmanlaajuisesti”, toteaa City Solutions -divisioonan johtaja Markus Rauramo Fortumilta.

Fortumin ja Espoon tähänastisen energiayhteistyön ansiosta uusiutuvan energian ja hukkalämmön osuus Espoon kaukolämmöstä on noussut muutamassa vuodessa noin nollasta jo lähes 30 prosenttiin. Samanlaista kehitystä on odotettavissa myös lähivuosina. Esimerkiksi yksistään geotermisellä lämmöllä on onnistuessaan mahdollista kattaa jopa lähes puolet kaukolämmön tarpeesta Espoossa. Fortumin tavoitteena on tehdä kaukolämpö hiilineutraaliksi Espoossa vuoteen 2030 mennessä.

Fortumin ja Espoon kaupungin yhteistyötä hyödynnetään myös osana pääkaupunkiseudun Smart & Clean -hanketta, jonka tarkoituksena on luoda pääkaupunkiseudusta kansainvälisestikin merkittävä ekologisten ja älykkäiden ratkaisujen referenssialue.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Niko Wirgentius, Kehitysjohtaja, City Solutions, Fortum, p. 050 330 0043

Pasi Laitala, Kestävän kehityksen johtaja, Espoon kaupunki, p. 043 824 5427


Fakta
Espoon kaupungin ja Fortumin yhteistyö kattaa kaikki merkittävimmät energiankäytön muodot Espoossa. Osapuolten tavoitteena on haastaa myös muita toimijoita mukaan kehittämään energiaratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Yhteistyössä tarkastellaan ainakin seuraavia osa-alueita:

  • Konkreettinen eteneminen uusiutuvien ja päästöttömien ratkaisujen kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi Espoossa
  • Hiilineutraali kaukolämpö ja kaukokylmä
  • Hiilettömät tai vähähiiliset energiatuotteet ja palvelut asiakkaille ja asukkaille
  • Uudet palvelut asiakkaille energiansäästöön ja sen käytön optimointiin kuten kysyntäjousto ja kulutushuippujen tasoittamiseen liittyvät uudet ratkaisut
  • Alueellisten hukkalämpökohteiden hyödyntäminen esimerkiksi datakeskusyhteistyötä kehittämällä
  • Energiavarastojen hyödyntäminen energiatehokkuuden ja toimitusvarmuuden parantamisessa sekä päästöjen vähentämisessä
  • Sähköisen henkilö- ja linja-autoliikenteen vaihtoehdot ja ratkaisut sekä muut liikkumisen ratkaisut
  • Kehitettyjen energiaratkaisujen ja palveluiden hyödyntäminen ja vienti muihin kaupunkeihin Euroopassa ja jopa muualle maailmaan

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Olemme matkalla kohti hiilivapaata sähkön- ja lämmöntuotantoa