Verkkouutinen

Fortumin ylisiirtojen ansiosta Klarälven-jokeen noussut ennätysmäärä luonnossa syntynyttä järvilohta ja -taimenta Ruotsissa

27 syyskuu 2016, 13:00

FORTUM OYJ VERKKOUUTINEN 27.9.2016

Forshagan-vesivoimalaitos ilmakuva-1 web

 

Forshagassa Klarälven-joella kerätyt saalistilastot osoittavat, että luonnonlohi- ja -taimensaaliit ovat suurimmat sitten vuoden 1940. Jokeen on vuoden aikana noussut ennätyksellisen paljon lohta ja taimenta. Saalismäärä on Forshagan kohdalla tähän mennessä vuotta 1 337 lohta tai taimenta eli noin 5 tonnia luonnonlohta ja -taimenta.

 

Fortum on Klarälven-jokeen, alimman voimalaitoksen alapuolelle, tehtyjen tuki-istutusten ja systemaattisen kalojen ylisiirron avulla onnistunut säilyttämään ainutlaatuisen Vänerinjärvilohen ja -taimenen kannat elinvoimaisina.

 

”On ilahduttavaa, että luonnossa syntynyttä lohta ja taimenta on tänä vuonna noussut enemmän kuin yli 75 vuoteen. Vertailun vuosi voidaan todeta, että vuonna 1906, jolloin joessa ei vielä ollut vesivoimalaitoksia, saalismäärä oli Dejen kohdalla noin 1 300 Vänerninlohta”, Fortumin kala-asiantuntija Marco Blixt kertoo.

 

Fortum istuttaa Klarälven-jokeen runsaat 175 000 lohen ja taimenen poikasta vuosittain. Kompensaatioistutusten avulla tyydytetään kalastajien saalistarve Klarälven-joella ja Väner-järvellä, ja samalla säästetään luonnonlohi- ja -taimenkantoja kalastukselta.

 

”Keräämme yhteistyössä Sportfiskarna-yhdistyksen kanssa tarkkaa vuosittaista tilastotietoa kalasaaliista. Tilastot osoittavat, että olemme onnistuneet turvaamaan maailman mittapuussakin harvinaisen Vänerninlohen tulevaisuuden”, Marco Blixt toteaa.

 

Fortum siirtää rakennettujen vesistöjen vaelluskalakantojen elvyttämiseen liittyvää osaamista Ruotsista Suomeen. Suomen nykyaikaisin kalojen ylisiirtolaite otetaan käyttöön kesällä 2017 Oulujoella. 

 

”Oulujoella sijaitsevasta Montasta, jossa ylisiirtolaitteen lisäksi sijaitsee myös Fortumin nykyaikaistettu kalanviljelylaitos, on kehittymässä merkittävä vaelluskalojen tutkimuskeskus Suomessa”, ympäristöpäällikkö Marja Savolainen Fortumista kertoo.

 

Marja Savolainen muistuttaa, että olosuhteet Oulujoella ovat vaelluskaloille haastavat. Hän uskoo kuitenkin, että yhteistyössä alueen kuntien ja viranomaisten kanssa toteutettavan kalojen systemaattisen ylisiirtotoiminnan aloittaminen on oikea askel Oulujoen lohikannan elvyttämisessä. Oulujoella saatua tietoa käytetään hyödyksi vaelluskantojen elvyttämisessä myös muissa vesivoimantuotantoon valjastetuissa vesistöissä.     

 

Fortum Oyj

Viestintä

 

Lisätietoja: 

Marja Savolainen, ympäristöpäällikkö, Fortum, puh. +358 50 453 2344

 

Fortum

Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi