Fortumin kommentti Fingridin keskustelupaperiin sähkömarkkinoiden kehittämisestä

15 syyskuu 2016, 16:02

​Euroopan sähkömarkkinakehitys on murroksessa, ja asiasta käydään vilkasta keskustelua samalla kun odotellaan EU:n komission loppuvuodeksi luvattuja ehdotuksia tulevaksi sähkömarkkinamalliksi. On hyvä, että Fingrid on osaltaan käynnistämässä keskustelua Suomessa julkaisemalla toukokuussa 2016 keskustelupaperin sähkömarkkinoiden kehittämisestä ja käynnistämällä siihen liittyen julkisen konsultaation.

Fortum vastauksessaan konsultaatiopyyntöön Fingridin ansiokkaaseen keskustelupaperiin (Fingrid 17.5.2016: Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa– mitä voimme tehdä?) yhtyy Fingridin näkemykseen siitä, että markkinat ovat tehokkain keino energiajärjestelmän ohjaamiseksi kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Päästökauppaa vahvistamalla ja sähkönsiirtoyhteyksiä kehittämällä uusiutuvan energian erillisistä tuista tulee tarpeettomia. Sähkötehon riittävyys voidaan samalla turvata hyödyntämällä myös kysyntäjouston kasvavat mahdollisuudet.

Fortum kannattaa useimpia Fingridin esittämiä kehitysehdotuksia.

  • Sähkön markkinapaikkojen hintarajat eivät saa vaikuttaa hinnanmuodostukseen. Hintarajat on koko Euroopassa syytä asettaa niin, että kaikki tuotannon ja kysynnän joustomahdollisuudet saadaan markkinaehtoisesti hyödynnettyä.
  • Päivänsisäisen markkinan kaupankäynnin ulottaminen nykyistä lähemmäksi toimitushetkeä on tärkeää. Vastaavasti sitovien tuotantosuunnitelmien ilmoittamisen aikarajaa tulee siirtää.
  • Tehoreservin ei tule olla pysyvä ratkaisu Suomen tehonriittävyyden turvaamisessa. Voimalaitoskapasiteetin kasvu, siirtoyhteyksien vahvistaminen sekä kysyntä jouston aktiivinen hyödyntäminen  markkinoilla poistaisivat tehoreservin tarpeen tulevaisuudessa. Siten tehoreservijärjestelmään ei tässä vaiheessa tarvitse tehdä periaatteellisia muutoksia.
  • Fortum kannattaa säätösähkömarkkinoiden läpinäkyvyyden lisäämistä sekä reservimarkkinoiden kehittämistä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa.
  • Tasesähkön hinnoittelua tulee kehittää eurooppalaisen harmonisoinnin pohjalta. Suomen osalta on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että säätöreservit palvelevat keskeisesti myös verkkovikoihin varautumista, joten kaikkia kustannuksia ei ole syytä periä tasevastaavilta.
  • Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteys on olennainen sähkömarkkinoiden kehittämisalue. Digitalisaatio tarjoaa tässä merkittäviä mahdollisuuksia markkinoiden tehostamiseksi ja kysyntäjouston hyödyntämiseksi. Vähittäisasiakkailla tulee olla mahdollisuus valita joustavasti eri vaihtoehtoja omien tarpeidensa mukaisesti. Myyjäkeskeisellä markkinamallilla sähkönmyyjät voivat sovittaa yhteen asiakkaiden tarpeet ja sähköjärjestelmän ominaisuudet.