Verkkouutinen

STUK-raportti: Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa, vuosiraportti 2015

15 elokuu 2016, 15:20

STUKin elokuussa 2016 julkaisema raportti sisältää yhteenvedon ympäristön säteilyvalvonnan tuloksista vuonna 2015 sekä vertailuja aikaisempien vuosien tuloksiin.

Ympäristön säteilyvalvontaan kuuluu keinotekoisen säteilyn ja keinotekoisten radioaktiivisten aineiden valvonta ympäristössä. Luonnonsäteily ja luonnon radioaktiiviset aineet kuuluvat valvontaohjelman piiriin kaudella 2014–2017, koska valtaosa väestön säteilyaltistuksesta saadaan luonnonsäteilystä. Vuodesta 2014 lähtien luonnon radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksia on määritetty talousvedestä, pintavedestä, maidosta ja elintarvikkeista. Luonnon radioaktiivisten aineiden tulokset raportoidaan vuoden 2017 vuosiraportoinnin yhteydessä. Lisäksi ohjelmaan kuuluu 5–10 vuoden välein tehtäviä aihekohtaisia selvityksiä.