Verkkouutinen

Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikön vuosihuolto pitkittyy

31 elokuu 2016, 11:00

Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikön vuosihuollon arvioidaan kestävän noin 2 vuorokautta alkuperäistä suunnitelmaa kauemmin reaktorin uudelleen latauksen yhteydessä ilmenneen latauskoneen vian vuoksi.

Muut vuosihuollon työt etenevät suunnitellusti ja ykkösyksikkö arvioidaan saatavan takaisin valtakunnan verkkoon 10.9.2016. Voimalaitoksen kakkosyksikön vuosihuolto aloitetaan aikataulun mukaisesti 17.9.2016.

Tapahtumasta ei aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle eikä laitokselle.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010
Thomas Buddas, ydinturvallisuusyksikön päällikkö, puh. 010 455 3710

Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2015 oli 92,9 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten parhaita. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,47 terawattituntia, mikä on noin 13 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää reilun 500 fortumlaisen lisäksi noin 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Fortum investoi vuonna 2015 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 80 miljoonaa euroa.

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme onpäästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja Fortumista.