Pörssitiedote

Fortum saattoi päätökseen Ekokem-yritysoston

31 elokuu 2016, 12:28

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2016 klo 12.30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2016 klo 12.30

Fortum on tänään saattanut päätökseen Ekokem Oyj:n oston sen neljältä suurimmalta omistajalta, jotka edustivat noin 81 %:a yrityksen osakkeista. Ekokem on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on erikoistunut materiaalien ja jätteen kierrätykseen, loppusijoitusratkaisuihin, maaperänkunnostukseen sekä ympäristörakentamisen palveluihin. Ekokemin pääkonttori on Riihimäellä ja yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 258 miljoonaa euroa.

Velaton kokonaiskauppahinta yhtiön koko osakekannalle on noin 700 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 11-kertaisesti Fortumin arviota Ekokemin vuoden 2016 käyttökatteesta (EBITDA).

Ekokem liitetään osaksi Fortumin City Solutions -divisionaa omana liiketoimintonaan ja konsolidoidaan Fortumiin vuoden 2016 elokuun lopussa. Kauppaan liittyvät kertaluonteiset kustannukset, noin 12 miljoonaa euroa (sisältäen varainsiirtoveron), kirjataan vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tulokseen.

Noin 12 % Ekokemin vähemmistöomistajista on tähän mennessä hyväksynyt Fortumin ostotarjouksen. Koska Fortumin omistus Ekokemissä ylittää 90 %, Fortum käynnistää loppujen vähemmistöosakkeiden lunastusprosessin ostotarjouksen tarjousajan päätyttyä (30.9.2016). Omistajat, jotka hyväksyvät ostotarjouksen tarjousajan puitteissa, saavat maksun valtaosin syyskuussa 2016. Lunastusprosessin kautta hankittavat osakkeet arvioidaan maksettavan keväällä 2017.

Fortum tiedotti yritysostosta 27.5.2016.

Fortum Oyj
Sophie Jolly

Johtaja, Sijoittajasuhteet ja Talousviestintä

Lisätietoja:

Sijoittajat, analyytikot ja talousmedia:
Sophie Jolly, Johtaja, Sijoittajasuhteet ja Talousviestintä, puh. 010 45 32552

Media:
Mari Kalmari, Johtaja, Mediasuhteet, puh. 010 45 29211

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Ekokem

Ekokem on yksi Pohjoismaiden johtavista kiertotalousyhtiöistä, joka tarjoaa ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluja. Ekokem operoi Pohjoismaiden johtavia vaarallisen jätteen käsittelylaitoksia ja tarjoaa erikoistunutta ympäristönhuollon osaamistaan asiakkailleen laajalla rintamalla. Yhtiön tarkoituksena on luoda arvoa parantamalla asiakkaittensa materiaali- ja energiatehokkuutta. Ekokem tarjoaa kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem on jo yli 35 vuoden ajan myötävaikuttanut luonnonvarojen säästämiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Ekokem-konserni työllistää noin 630 osaavaa ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tammikuussa 2015 yhtiö hankki tanskalaisen ympäristöhuoltoyhtiö NORDin.

Ekokem-konsernin avainluvut vuonna 2015

  • Liikevaihto 258 miljoonaa euroa
  • Raportoitu käyttökate (EBITDA) 55 miljoonaa euroa, 21,1 % liikevaihdosta
  • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 57 miljoonaa euroa

Suurimmat osakkeenomistajat ovat Suomen valtio (34,1 %), Suomen kuntaliitto (21,4 %), Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (15,4 %) ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (10,5 %).

www.ekokem.com/fi/

Kestävät kaupunkiratkaisut osana Fortumin strategiaa

Fortumin 3.2.2016 julkaiseman uuden strategian mukaisesti yhtiön tavoitteena on kasvaa ja toimia jatkuvasti kannattavasti. Strategian painopistealueita ovat puhdas energia, asiakkaat ja omistaja-arvon luominen. Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Yksi strategian kulmakivistä on tarjota kaupungeille kestäviä ratkaisuja.

Nopeasti kasvavien suurkaupunkien ja kasvukeskusten ongelmia ovat lämmityksen, jäähdytyksen ja sähköntuotannon päästöt ja alhainen tehokkuus, kasvavat jätemäärät sekä lisääntyvän liikenteen aiheuttamat saasteet ja melu. Fortum haluaa tarjota osaamisensa ja kokemuksensa avulla kasvukeskuksille kestäviä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Fortumin tarjonta kattaa tehokkaat ja luotettavat kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisut, monipuoliset sähkön kuluttajaratkaisut ja sovellukset, jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen energian tuotannossa sekä sähköisen liikenteen edistämisen älykkäiden latausjärjestelmien avulla. Lisäksi uutta liiketoimintaa haetaan näiden alueiden asiantuntijapalveluista.

Kestävien kaupunkiratkaisujen ensisijaisia markkina-alueita ovat nykyiset kotimarkkinat ja muut Euroopan maat. Lisäksi Fortum tutkii liiketoimintamahdollisuuksia tarkkaan valituissa Aasian kasvukeskuksissa.

”Ekokem on erinomainen yhtiö, jolla on kokenut johto ja henkilöstö. Fortumilla puolestaan on vahva taloudellinen asema ja osaamista jätteiden hyödyntämisessä energian tuotannossa. Yhdessä luomme todella vahvan pohjoismaisen kiertotalousyhtiön, jolla on erinomaiset kansainväliset kasvumahdollisuudet. Haluamme myös panostaa Ekokemin ratkaisujen jatkokehittämiseen”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark (27.5.2016).

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi