Lehdistötiedote

Fortumin, ELY-keskuksen ja alueen kuntien yhteisen kalojen ylisiirtolaitteen peruskivi muurattiin Oulujoella

01 kesäkuu 2016, 10:20

PAIKALLISTIEDOTE OULUN JA POHJOIS-SUOMEN ALUEEN MEDIOILLE 1.6.2016

Suomen nykyaikaisimman vaelluskalojen ylisiirtolaitteen rakennustyöt
käynnistyivät Montassa toukokuun alussa. Työt ovat nyt edenneet peruskiven
muuraukseen. Muuraustilaisuus järjestettiin Montan voimalaitoksen vieressä
sijaitsevalla työmaalla 31.5.2016.

Muurauksen suorittivat hankkeen rahoituksesta vastaavien tahojen, Fortumin,
Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä
laitteen rakentamisesta vastaavan Kreate Oy:n edustajat.

Fortum, alueen kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päättivät rakentaa
Montan vesivoimalaitoksen yhteyteen kalojen ylisiirtolaitteen, koska Oulujoella
ympäristöolosuhteet vaelluskalakantojen elvytykseen ovat haastavat. Joki on
kokonaan valjastettu, ja se tuottaa yhteiskunnan energiahuollon kannalta
välttämätöntä säätövoimaa.

Kalojen ylisiirrossa jokeen nousevat vaelluskalat uivat sisään
ylisiirtolaitteeseen, josta ne ihmiskäden koskematta siirretään kuljetusautoon.
Auto kuljettaa kalat hyvävoimaisina usean voimalaitoksen takana sijaiseviin
sivujokiin, joihin on kunnostettu lisääntymisalueita.

"Montan ylisiirrosta saadaan jatkossa kokemuksia siitä, mihin uudentyyppisillä
ylisiirtojärjestelyillä pitkälle rakennetussa vesistössä pystytään",
vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Montan kalojen ylisiirtolaite on yksi hallituksen kärkihankkeen
pilottihankkeista. Ylisiirtolaite yhdessä uudistetun kalanviljelylaitoksen
kanssa tekevät Montan alueesta erinomaisen kohteen rakennettujen jokien
vaelluskalakantojen hoidon tutkimiseen ja Oulujoen vaelluskalakantojen
kehittämiseen. Ylisiirtolaitteeseen sisään uivista lohista saadaan
kalanviljelylaitokselle tarvittaessa emokala- ja mätitäydennystä. Näin pyritään
edelleen kehittämään Oulujoen vesistön velvoiteistukkaiden laatua.
Ylisiirtolaite mahdollistaa myös vaelluskalojen käyttäytymisen tutkimisen.
Laitteen käytöstä kertynyttä tietoa voidaan käyttää hyödyksi muiden
rakennettujen vesistöjen vaelluskalahankkeiden suunnittelussa.

Kuvia Montasta ja muuraustilaisuudesta:
http://mediabank.fortum.com:80/public/513b3f1ee1A5.aspx

Lisätietoja:
Marja Savolainen, ympäristöpäällikkö, Fortum, puh. 050 453 2344
Timo Yrjänä, Vesistöyksikön päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus, puh. 0400 386 593


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi