Kolme pohjoismaista energiayhtiötä esittävät toimenpiteitä EU:n päästökaupan vahvistamiseksi

20 toukokuu 2016, 11:13

​Pohjoismaiden kolme suurinta energiayhtiötä Fortum, Statkraft ja Vattenfall esittävät EU:n päästökauppaan parannuksia, jotta se vastaisi paremmin Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoisia tavoitteita. Yritysten toimitusjohtajien allekirjoittamassa yhteisessä kannanotossa (liitteenä englanniksi) yhtiöt esittävät kolmea välitöntä toimenpidettä, jotka tulisi sisällyttää parhaillaan käsittelyssä olevaan neljättä päästökauppakautta koskevaan EU:n päästökauppadirektiivin muutokseen.

Pariisin sopimuksessa luotiin kansainvälinen pitkän aikavälin poliittiset puitteet maailmanlaajuiseen siirtymiseen kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa. EU:n päästökauppajärjestelmä perustettiin EU:n pääasialliseksi ilmastopolitiikan välineeksi. Päästökauppajärjestelmä ei kuitenkaan tällä hetkellä vastaa Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteita. Se ei myöskään tarjoa riittäviä kannustimia vähäpäästöisiin investointeihin energiasektorilla.

Yhtiöiden mielestä on tärkeää, että EU:n ilmastopolitiikka kehitetään paremmin vastaamaan Pariisin sopimuksen henkeä. Sen vuoksi EU:n päästökauppajärjestelmää tulisi nyt vahvistaa EU:n ilmastopolitiikan keskeisenä työvälineenä.

Kolme pohjoismaista toimijaa ehdottavat tämän vuoksi kolmea välitöntä toimenpidettä:

  1. Päästökauppajärjestelmän vuosittaisen päästövähennyskertoimen (LRF) nostaminen vähintään 2,6 % vuodesta 2021 alkaen
  2. Päästöoikeuksien tarjonnan vähentäminen päällekkäisten kansallisten politiikkojen aiheuttamien vaikutuksien mukaisesti.
  3. Aloittamalla innovaatiorahaston päästöoikeuksien myynti aikaisintaan vuonna 2023, jotta voidaan minimoida päästökauppajärjestelmän markkinoiden vääristymät.

Fortum, Statkraft ja Vattenfall ovat vahvasti sitoutuneet hiilidioksidineutraaliin sähköntuotantoon EU:ssa viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Mitä aikaisemmin EU:n päästökauppajärjestelmän tavoitteita muutetaan EU:n pitkäaikaisten ilmastotavoitteiden mukaiseksi, sitä matalammat ovat kansantaloudelliset kustannukset pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja sitä enemmän ennakoitavuutta EU:n päästökauppajärjestelmän toimijoilla ja sijoittajilla on.

Lisätietoja:
Fortum: Kari Kankaanpää, Senior Manager Climate Affairs, +358 50 4532330, kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com
Statkraft: Knut Fjerdingstad, Press Spokes Person, +47 90186310, knut [piste] fjerdingstad [ät] statkraft [piste] com
Vattenfall: Robert Pletzin, Media Relations Manager EU and Corporate +46 72 516 86 06, robert [piste] pletzin [ät] vattenfall [piste] com