Lehdistötiedote

Kolme pohjoismaista energiayhtiötä esittävät toimenpiteitä EU:n päästökaupan vahvistamiseksi

20 toukokuu 2016, 09:00

LEHDISTÖTIEDOTE 20.5.2016

 

Pohjoismaiden kolme suurinta energiayhtiötä Fortum, Statkraft ja Vattenfall
esittävät EU:n päästökauppaan parannuksia, jotta se vastaisi paremmin Pariisin
ilmastosopimuksen kunnianhimoisia tavoitteita. Yritysten toimitusjohtajien
allekirjoittamassa yhteisessä kannanotossa (liitteenä englanniksi) yhtiöt
esittävät kolmea välitöntä toimenpidettä, jotka tulisi sisällyttää parhaillaan
käsittelyssä olevaan neljättä päästökauppakautta koskevaan EU:n
päästökauppadirektiivin muutokseen.

Pariisin sopimuksessa luotiin kansainvälinen pitkän aikavälin poliittiset
puitteet maailmanlaajuiseen siirtymiseen kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa.
EU:n päästökauppajärjestelmä perustettiin EU:n pääasialliseksi
ilmastopolitiikan välineeksi. Päästökauppajärjestelmä ei kuitenkaan tällä
hetkellä vastaa Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteita. Se ei
myöskään tarjoa riittäviä kannustimia vähäpäästöisiin investointeihin
energiasektorilla.

Yhtiöiden mielestä on tärkeää, että EU:n ilmastopolitiikka kehitetään paremmin
vastaamaan Pariisin sopimuksen henkeä. Sen vuoksi EU:n päästökauppajärjestelmää
tulisi nyt vahvistaa EU:n ilmastopolitiikan keskeisenä työvälineenä.

Kolme pohjoismaista toimijaa ehdottavat tämän vuoksi kolmea välitöntä
toimenpidettä:

- Päästökauppajärjestelmän vuosittaisen päästövähennyskertoimen (LRF)
nostaminen vähintään 2,6 % vuodesta 2021 alkaen
- Päästöoikeuksien tarjonnan vähentäminen päällekkäisten kansallisten
politiikkojen aiheuttamien vaikutuksien mukaisesti.
- Aloittamalla innovaatiorahaston päästöoikeuksien myynti aikaisintaan vuonna
2023, jotta voidaan minimoida päästökauppajärjestelmän markkinoiden
vääristymät.

Fortum, Statkraft ja Vattenfall ovat vahvasti sitoutuneet
hiilidioksidineutraaliin sähköntuotantoon EU:ssa viimeistään vuoteen 2050
mennessä. Mitä aikaisemmin EU:n päästökauppajärjestelmän tavoitteita muutetaan
EU:n pitkäaikaisten ilmastotavoitteiden mukaiseksi, sitä matalammat ovat
kansantaloudelliset kustannukset pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden
saavuttamiseksi ja sitä enemmän ennakoitavuutta EU:n päästökauppajärjestelmän
toimijoilla ja sijoittajilla on.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


 

Lue kannanotto (englanniksi):
Key proposals to strengthen the EU ETS in the revision of the directive for phase 4

 


Lisätietoja:

Fortum: Kari Kankaanpää, Senior Manager Climate Affairs, +358 50 4532330, kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com
Statkraft: Knut Fjerdingstad, Press Spokes Person, +47 90186310, knut [piste] fjerdingstad [ät] statkraft [piste] com
Vattenfall: Robert Pletzin, Media Relations Manager EU and Corporate +46 72 516 86 06, robert [piste] pletzin [ät] vattenfall [piste] com 

Yhtiöiden yhteenlaskettu sähköntuotanto on noin 305 TWh, lämmöntuotanto noin 57 TWh, ja yhteenlaskettu liikevaihto on 25 miljardia euroa vuodessa (2015).

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi 

Statkraft AS
Statkraft on kansainvälisesti johtava vesivoiman tuottaja ja Euroopan suurin
uusiutuvan energian tuottaja. Yhtiö tuottaa vesivoimaa, tuulivoimaa,
kaasuvoimaa ja kaukolämpöä. Se on maailmanlaajuinen toimija
energiamarkkinoilla. Statkraftilla on 4 200 työntekijää yli 20 maassa.
http://www.statkraft.com/ 

Vattenfall AB
Vattenfallilla on toimintoja energia-arvoketjun kaikissa osissa: sähkön- ja
lämmöntuotannosta jakeluun, omaisuuden optimoinnissa ja energiakaupassa,
energiapalveluissa ja myynnissä. Vattenfallin noin 28 600 työntekijää
työskentelevät joka päivä tuottaakseen yhteiskunnalle luotettavaa energiaa
turvallisella ja kestävällä tavalla. Keskeinen osa Vattenfallin pitkän
aikavälin strategiaa on siirtyminen kohti kestävää energiajärjestelmää
Pohjois-Euroopassa. Tässä Vattenfall haluaa ottaa johtoaseman ja hyötyä siitä.
https://corporate.vattenfall.com/