Lehdistötiedote

Hallinto-oikeus vahvistanut Fortumille myönteisen päätöksen Belgian rahoitusyhtiön verotuksesta

16 toukokuu 2016, 10:05

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 16.5.2016

Hallinto-oikeus on 16.5.2016 hylännyt Veronsaajien Oikeudenvalvonnan, VOVA:n
valituksen, joka liittyy verottajan joulukuussa 2013 Fortumille vuodelta 2007
määräämiin jälkiveroihin. Näin ollen konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan
Fortumille vuonna 2014 antama myönteinen päätös pysyy voimassa.

Verottajan joulukuussa vuonna 2013 antaman päätöksen mukaan jälkiverot
veronkorotuksineen ja korkoineen olisivat olleet yhteensä 136,4 miljoonaa
euroa. Lainopillisten arvioiden perusteella Fortum ei ole tehnyt asiaa koskevia
varauksia.

Fortumin verojohtaja Reijo Salo toteaa, että nyt saatu päätös noudattaa
korkeimman hallinto-oikeuden kesäkuussa 2014 omaksumaa linjaa. Korkeimman
hallinto-oikeuden kesäkuussa 2014 tekemän vuosikirjapäätöksen mukaan
siirtohinnoittelusäännösten nojalla ei voida muuttaa liiketoiminnan
verotuksellista luonnetta toiseksi, vaan ainoastaan puuttua tavaran tai
palvelun hinnoitteluun.

"Yritysten kannalta on erittäin tärkeää, että verolinjaukset ovat
johdonmukaisia ja ennakoitavissa", Salo jatkaa. "Kansainvälisten
verotusperiaatteiden mukaisesti verot maksetaan siihen maahan, jossa tulot
muodostuvat, eikä samaa tuloa voi verottaa useampaan kertaan."

VOVA voi hakea päätöksestä valitusoikeutta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443

Taustatietoja:
Konserniverokeskus määräsi vuonna 2013 jälkiverot Fortumin belgialaiseen
tytäryhtiöön vuonna 2007 muodostuneen tulon perusteella. Tuloa on paikallisen
verolainsäädännön mukaan verotettu jo Belgiassa. Fortum teki
jälkiveropäätöksestä oikaisupyynnön, jonka konserniverokeskuksen
oikaisulautakunta hyväksyi 21.8.2014. VOVA valitti oikaisulautakunnan
päätöksestä hallinto-oikeuteen.

VOVA:n valitus Fortumin Belgian ja Hollannin rahoitusyhtiöiden korkotulojen
verottamatta jättämisestä vuosilta 2008–2011 on parhaillaan
Konserniverokeskuksen oikaisulautakunnan käsiteltävänä.

Aiheeseen liittyvää:
Fortumin tammi-helmikuun 2016 osavuosikatsaus, liite 22: Oikeudenkäynnit ja
viranomaismenettelyt:
http://apps.fortum.fi/investors/Fortum_Osavuosikatsaus_Q1_2016.pdf

Fortumin veroraportti on saatavilla sähköisesti:
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Veronmaksajana.pdf

Aiheeseen liittyvät aiemmat lehdistötiedotteet:
Lehdistötiedote 2.9.2014: Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi Fortumin
valituksen vuoden 2007 lisäveroista
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/verotuksen-oikaisulautakunta-hyvaksyi-fortu
min-valituksen-vuoden-2007-lisaveroista.aspx


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi