Lehdistötiedote

Fortum investoi Leppikosken vesivoimalaitoksen uudistamiseen Oulujoen vesistössä

25 toukokuu 2016, 13:00

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 25.5.2016

Fortum peruskorjaa tänä vuonna Oulujoen vesistössä Emäjoella sijaitsevan
Leppikosken vesivoimalaitoksen kakkoskoneiston. Työt alkavat toukokuussa ja
kestävät marraskuulle. Investoinnin arvo, joka sisältää myös tulevan
ykköskoneiston peruskorjauksen vuonna 2017, on 10,5 miljoonaa euroa.

Leppikosken voimalaitos tuottaa koneistojen peruskorjausten jälkeen entistä
enemmän uusiutuvaa energiaa. Laitoksen maksimiteho kasvaa noin 2 megawatilla ja
vuosituotanto runsaalla 2 gigawattitunnilla. Lisäys vastaa noin 100
sähkölämmitystalouden tai 400–800 rivi- ja kerrostalotalouden kulutusta.
Vuosituotannon kasvu johtuu hyötysuhteen paranemisesta, eikä se muuta laitoksen
ympäristövaikutuksia.

Leppikosken vesivoimalaitoksen peruskorjaus on osa Fortumin pohjoismaisten
vesivoimalaitosten vuosittaista noin 100 miljoonan euron investointiohjelmaa.
Ohjelman muita Suomessa käynnissä olevia hankkeita ovat muun muassa Imatran
vesivoimalaitoksen padon peruskunnostus ja Nuojuan vesivoimalaitoksen
kolmoskoneiston peruskorjaus.

Vesivoima on yksi parhaista säätövoiman lähteistä: se on päästötön, sitä voi
varastoida ja sen tuotantoa voi säätää muutamassa minuutissa. Vesivoiman käyttö
yhdessä muiden uusiutuvien tuotantomuotojen kanssa on kustannustehokas ja
ympäristömyönteinen vaihtoehto tasapainottaa sähkön hintaa ja koko
energiajärjestelmän toimintaa. Nykyisten vesivoimalaitosten modernisoinnit ovat
keino lisätä vesivoiman tuotantoa.

Seisokin aikana vuonna 2016 peruskorjataan kakkoskoneiston turbiini, uusitaan
muun muassa juoksupyörä, turbiiniakseli ja säätöhydrauliikka, huolletaan
generaattori sekä kunnostetaan muita kuluneita osia. Kakkoskoneiston
peruskorjauksen yhteydessä uusitaan myös suurin osa laitoksen
pääsähköjärjestelmistä sekä koneisto- ja laitosautomaatio.

"Vuoden 2017 toukokuussa jatkamme Leppikosken vesivoimalaitoksen uudistamista.
Silloin aloitamme ykköskoneiston peruskorjauksen", projektipäällikkö Timo
Olenius Fortumista kertoo.

Peruskorjauksen aikana vedenkorkeus Emäjoessa voi ajoittain vaihdella
tavallista enemmän Ristijärven taajaman ja Leppikosken voimalaitoksen välisellä
jokialueella. Voimalaitoksella vettä juoksutetaan myös tulvaluukuista.

Koko voimalaitos on seisokissa 27.6.–29.7.2016. Tuona aikana koneistot ovat
pysähdyksissä ja kaikki vesi juoksutetaan tulvaluukkujen kautta.
Ranta-asukkaita, kalastajia ja vesilläliikkujia varoitetaan vedenkorkeuden ja
virtauksen voimakkaasta vaihtelusta ja pyydetään ottamaan se huomioon muun
muassa veneiden kiinnityksessä. Voimalaitoksen tulvaluukkujen läheisyydessä
liikkuminen on kiellettyä ja hengenvaarallista. Kalastuskieltoalue
voimalaitoksen alapuolella ulottuu 100 metriä laitokselta alavirtaan.

Juhannuksena aloitettavat korjaustyöt Fortumin Seitenoikean
vesivoimalaitoksella alentavat Ristijärven ja Hyryjärven vedenpintoja.
Vedenpinnat ovat kesäkuun puolesta välistä heinäkuun puoleen väliin saakka
puolisen metriä alhaisemmalla tasolla kuin keskimäärin.

Fortumin Leppikosken vesivoimalaitos sijaitsee Emäjoessa Paltamossa.
Voimalaitoksen teho kasvaa peruskorjauksen ansiosta 21 megawatista 23
megawattiin. Putouskorkeus on edelleen 11,1–13,3 metriä. Fortumilla on Oulujoen
vesistössä (Oulujoella ja Emäjoella) yhteensä 11 vesivoimalaitosta.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Juha Tella, projektipäällikkö, puh. 050 452 1713


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com

Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa
Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsissa. Suomessa
voimalaitoksia on 13. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta Suomessa
sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana Kemijoki
Oy:ssä.

Fortumin energiantuotanto Suomessa:
https://www.fortum.com/fi/konserni/fortum-maailmalla/suomi/pages/default.aspx

Fortumin energiantuotanto Ruotsissa:
https://www.fortum.com/fi/konserni/fortum-maailmalla/ruotsi/pages/default.aspx

Fortumin energiakatsaus vesivoimasta:
https://www.fortum.com/SiteCollectionDocuments/Public_affairs/Fortum_vesivoima_e
nergiakatsaus_web.pdf