Ekokemin Muovijalostamosta raaka-ainetta muovipakkausvalmistaja Amerplastille

Amerplast Oy ja Ekokem Oyj ovat 7.4.2016 allekirjoittaneet sopimuksen muoviraaka-aineen toimituksista. Tämän ansiosta voidaan tuottaa ekologisesti kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä pakkausratkaisuja. Sopimuksen mukaan Ekokemin kesällä 2016 toimintansa aloittavan Muovijalostamon tuotteita hyödynnetään Amerplastin muovikassien ja pakkausten valmistuksessa.

Amerplastin ja pohjoismaiden johtavan ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluja tarjoavan Ekokemin välinen yhteistyö on konkreettinen esimerkki toimivasta kiertotaloudesta, sillä Ekokem tuottaa CIRCO®-kierrätysmuovigranulaatteja Amerplastin muovikassien ja joustomuovipakkausten valmistukseen. Ekokemin muovijalostamon raaka-aineesta suurin osa on peräisin kuluttajien jätteistä.

“Me emme näe syitä lykätä joustomuovipakkausalan muutosta ympäristön kannalta kestäväksi liiketoiminnaksi. Emme usko väitteeseen, että asiakkaiden täytyisi valita joko ympäristöystävällisyys tai tuotot”, sanoo Reima Kerttula, Amerplast Oy:n toimitusjohtaja. ”Nykypäivän kuluttajat arvostavat ympäristöystävällisiä pakkauksia ja me uskomme, että mikä on hyvää ympäristölle, on hyvää myös liiketoiminnalle. Tämän vuoksi tuomme yhteistyössä kumppaneidemme, vähittäiskaupan sekä julkisen sektorin kanssa markkinoille AmerGreen-konseptin, joka tähtää ympäristön näkökulmasta kestävämpiin pakkausratkaisuihin.”

Sopimuksen avulla Amerplast voi tuoda kiertotaloutta hyödyntäviä tuotteita kuluttajien saataville. ”Valmistamme kaupan kasseja, joissa on käytetty jopa yli 95 % kierrätysmateriaalia ja on hienoa, että nyt myös kuluttajamuovipakkauksia voidaan kierrättää uusien muovikassien valmistukseen”, Reima Kerttula kertoo.

”Meille sopimus on merkittävä askel Kohti kiertotaloutta -strategiamme toteuttamisessa. Vihdoin myös kotitalouksissa syntyvää muovijätettä pystytään hyödyntämään kuluttajatuotteissa”, iloitsee Mari Puoskari, Ekokemin uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja.

Suomen ympäristökeskus ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto julkaisivat vuonna 2009 OPTIKASSI-tutkimuksen, joka vertaili Suomessa käytettävien ostoskassien elinkaaren ilmastovaikutuksia, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä. Tutkimuksessa tarkasteltiin viittä erilaista ostoskassia: neitseellisestä materiaalista valmistettua muovikassia, kierrätysmuovista valmistettua muovikassia, paperikassia, kangaskassia ja biohajoavaa muovikassia. Tutkimuksen tuloksena kierrätysmateriaalista valmistettu muovikassi paljastui parhaaksi vaihtoehdoksi.

Lisätietoja antavat:
Ekokem, Mari Puoskari, johtaja, uudet liiketoiminnot, puh. 010 755 1330
Amerplast Oy, Reima Kerttula, toimitusjohtaja, puh. 010 214 2202