Lehdistötiedote

Fortum valittaa Ruotsin hallinto-oikeuden vuosia 2009–2012 koskevista tuloveropäätöksistä

29 huhtikuu 2016, 19:50

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.4.2016

Tukholman hallinto-oikeus on 29.4. antanut päätöksensä koskien Fortumin
vuosilta 2009–2012 saamia jälkiveropäätöksiä. Osa oikeuden päätöksistä oli
Fortumille suotuisia. Fortum valittaa epäsuotuisista päätöksistä, sillä se on
eri mieltä oikeuden tulkinnan kanssa.

Mikäli päätökset jäävät voimaan valitusprosessista huolimatta, vaikutus
tilikauden voittoon olisi noin 1 106 miljoonaa Ruotsin kruunua (121 milj.
euroa). Lainopillisten arvioiden, Euroopan komission näkemyksen ja niitä
tukevien lainopillisten näkemysten perusteella Fortum ei ole tehnyt asiaa
koskevia varauksia.

"Fortum järjesteli toimintojaan ja kohdisti sisäisiä lainoja uudelleen vuosina
2004–2005 varmistaakseen tulevaisuuden toimintoja. Nämä uudelleen kohdistamiset
eivät vaikuttaneet Fortumin veropohjaan Ruotsissa. Näemme jälkiveropäätökset
ongelmallisina, sillä säännöt sallivat korkovähennykset, mutta
veroviranomaisten tulkinta tekee säännöistä ennakoimattomia. Kyse on Fortumin
oikeudesta vähentää korkokuluja, jotka liittyvät Fortumin tytäryhtiöiden
välillä toteutettuun lainojen uudelleen kohdistamiseen. Ruotsin
veroviranomaisen tulkinnan mukaan Fortum ei olisi oikeutettu vähennyksin.
Oikeuden päätöksen mukaan toimintojen järjestelyillä oli hyvät
liiketaloudelliset perusteet, mutta nämä perusteet eivät kuitenkaan olleet
sellaisia, jotka oikeuttaisivat koron vähentämiseen", sanoo Fortumin
verojohtaja Reijo Salo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 45 24443


Taustatietoja:

Fortum on saanut Ruotsissa vuosien 2009–2012 tuloverotuksia koskevia
jälkiverotuspäätöksiä. Veroviranomaisten kannan mukaan Fortumin pitäisi maksaa
lisää tuloveroa vuosilta 2010–2012 vuosina 2004–2005 ruotsalaisten
tytäryhtiöiden välillä toteutettuun lainojen uudelleen kohdistamiseen sekä
vuosilta 2010–2012 vuonna 2008 toteutuneen TGC-10:n (nykyään OAO Fortum)
osakkeiden hankintaan liittyen. Veroviranomaisten vaateet perustuvat vuonna
2009 toteutettuun verolainsäädännön muutokseen.

Tammikuussa 2015 Ruotsin veroviranomaiset ilmoittivat hallinto-oikeudelle, että
he luopuvat vuotta 2010 koskevista vaateistaan ja helmikuussa 2016 Ruotsin
veroviranomaiset luopuivat vuosia 2011 ja 2012 koskevista vaateistaan TGC-10:n
rahoitukseen liittyen. Lisäksi Ruotsin veroviranomaiset luopuivat joulukuussa
2015 ja helmikuussa 2016 osittain ruotsalaisten tytäryhtiöiden välillä vuosina
2004–2005 toteutettuun lainojen uudelleen kohdistamiseen liittyvistä vaateista.


Aiheeseen liittyvää:

Fortumin tammi-helmikuun 2016 osavuosikatsaus, liite 22: Oikeudenkäynnit ja
viranomaismenettelyt:
http://apps.fortum.fi/investors/Fortum_Osavuosikatsaus_Q1_2016.pdf

Fortumin veroraportti on saatavilla sähköisesti:
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_Veronmaksajana.pdf

Aiheeseen liittyvät aiemmat lehdistötiedotteet:

Lehdistötiedote 10.11.2014: Fortum valittaa Ruotsin veroviranomaisen verovuotta
2012 koskevasta lisäveropäätöksestä:
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/Fortum-valittaa-Ruotsin-veroviranomaisen-ve
rovuotta-2012-koskevasta-lisaveropaatoksesta.aspx

Lehdistötiedote 18.10.2013: Hallinto-oikeus hyväksyi Fortumin valituksen
Ruotsin veroviranomaisten vuotta 2009 koskevassa lisäveropäätöksessä:
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/hallinto-oikeus-hyvaksyi-fortumin-valitukse
n-ruotsin-veroviranomaisten-vuotta-2009-koskevassa-lisaveropaatoksessa.aspx

Lehdistötiedote 14.1.2013: Fortum valittaa Ruotsin veroviranomaisen vuotta 2010
koskevasta lisäveropäätöksestä:
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-valittaa-ruotsin-veroviranomaisen-vu
otta-2010-koskevasta-lisaveropaatoksesta.aspx

Lehdistötiedote 4.1.2012: Fortum valittaa Ruotsin veroviranomaisen vuotta 2009
koskevasta lisäveropäätöksestä:
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-valittaa-ruotsin-veroviranomaisen-vu
otta-2009-koskevasta-lisaveropaatoksesta.aspx


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi