Lehdistötiedote

Fortum peräänkuuluttaa biomassalle EU-tason kestävyyskriteereitä ja tukien poistamista

19 huhtikuu 2016, 12:50

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 19.4.2016

Fortum julkisti tänään Helsingissä energiakatsaus-sarjansa uusimman julkaisun,
joka käsittelee bioenergiaa. Energiakatsauksessa Fortum ehdottaa biomassalle
selkeitä EU-tason kestävyyskriteereitä sekä siirtymistä markkinaehtoisuuteen
monimutkaisten tukijärjestelmien sijaan.

Biomassa on uusiutuva, kotimainen, pitkälti paikallinen ja hiilineutraali
energialähde, joka on keskeinen osa energiajärjestelmäämme. Se on ainoa
uusiutuva energialähde, joka voi korvata kaikentyyppisiä fossiilisia
polttoaineita lämmityksessä, jäähdytyksessä, sähköntuotannossa ja liikenteessä.

Biomassaa koskevan poliittisen sääntelyn epävarmuus on kuitenkin lisääntynyt
EU:ssa, mikä lisää biomassamarkkinoiden epävakautta ja vähentää
investointihalukkuutta. Suurimmat bioenergiaan vaikuttavat poliittiset riskit
koskevat kestävyysperiaatteita ja taloudellisia tukia.

Fortumin mielestä kiinteälle biomassalle tarvitaan EU-tason kestävyyskriteerit,
joita on sovellettava kaikkeen bioenergiaan riippumatta sen lopullisesta
käyttötarkoituksesta. Biomassan energiakäyttö tulisi olla tasavertaista muiden
käyttömuotojen rinnalla. Yksi kestävyyskriteereistä voisi olla biomassan käytön
tehokkuus.

"Mielestämme biomassan käyttöä on edistettävä markkinaehtoisesti ja nykyisistä
tukijärjestelmistä tulee luopua. EU:n päästökauppajärjestelmän tulisi ohjata
investointeja biomassaa käyttäviin laitoksiin ja polttoainevalintoja nykyisissä
laitoksissa. Bioenergian innovaatioihin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan,
erityisesti uusien bioenergiateknologioiden kaupallistamiseen, tarvitaan tukea
jatkossakin", toteaa ilmastoasioiden päällikkö Kari Kankaanpää Fortumista.

Fortum on merkittävä biomassan käyttäjä: viime vuonna käyttö oli 5,1 TWh (2,6
miljoonaa m3) ja seuraavan parin vuoden aikana käyttö kasvaa 50 %. Biomassan
osuus on neljäsosa Fortumin lämmityspolttoaineista EU:n alueella. Fortumin ja
Tukholman kaupungin yhdessä rakentama uusi biopolttoainetta käyttävä sähkön ja
lämmön yhteistuotantolaitos (CHP) Tukholman Värtanilla vihitään käyttöön
toukokuussa. Laitos käyttää 2,4 TWh polttoainetta vuodessa. Se on yksi maailman
suurimmista biomassaa hyödyntävistä CHP-laitoksista ja se tuottaa sähköä ja
lämpöä noin 190 000 kotitaloudelle.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 050 453 2330


Fortumin keskeiset biomassaviestit:

• Biomassa on kestävän energiajärjestelmän keskeinen osa: uusiutuva,
hiilineutraali, pääasiassa paikallinen ja kotimainen energianlähde – ainoa
energialähde, joka voi korvata fossiilisia polttoaineita sekä sähkön, lämmön,
että liikennepolttoaineiden tuotannossa.
• Monikäyttöisyytensä vuoksi biomassa on haluttua raaka-ainetta moniin eri
tarkoituksiin. On tärkeää turvata hyvin toimivat biomassamarkkinat ja
yhtenäiset kilpailuedellytykset biomassan eri käyttötarkoituksille.
• EU:ssa tarvitaan kaikkea bioenergiaa koskevat, harmonisoidut ja sitovat
kestävyyskriteerit, jotka kohdistuvat bioenergian alkuperään sen lopullisesta
käyttötarkoituksesta tai olomuodosta riippumatta. Metsäbiomassan kestävyyden
osoittamiseksi on sovellettava käytännönläheistä ja kustannustehokasta
riskipohjaista tarkastelua tai vapaaehtoisia metsäsertifiointiin pohjautuvia
järjestelmiä.
• Keskeinen biomassan käyttöä ohjaava kriteeri tulee olla resurssien tehokas
hyödyntäminen. Energiantuotannossa biomassan käyttö on tehokkaimmillaan
nykyaikaisissa CHP-laitoksissa yhdistettynä joko kaukolämmön tuotantoon tai
integroituihin muihin tuotantoprosesseihin.
• Taloudellisista tuista on asteittain luovuttava, ja EU:n
päästökauppajärjestelmän on oltava ainoa uusia investointeja ja nykyisten
laitosten polttoainevalintoja ohjaava järjestelmä. Mikäli tukien käyttöä
jatketaan, niiden on oltava teknologianeutraaleja ja alueellisesti
yhdenmukaistettuja.

Fortumin energiakatsaus -sarja nostaa esiin haasteita ja mahdollisuuksia, joita
näemme energiasektorilla. Tänään julkaistu katsaus biomassasta on
englanninkielinen. Suomenkielinen tiivistelmä julkaistaan lähiviikkoina.

Lisää aiheesta:
Englanninkielinen energiakatsaus: More sustainable, less subsidised biomass
Energiakatsaukset Fortumin verkkosivuilla​


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi